Close

10.2.2020 PŘEDJAŘÍ (Jirka)

Nejeden ze společných zimních večerů jsme věnovali přípravě nahrávání demosnímku zhudebněných básní klasiků Vysočiny Jana Zahradníčka, Bohuslava Reynka a světě div se, i něčeho málo z Jana Skácela, jehož maminka Anna Skácelová roz. Ranná se narodila v Prosatíně u Velké Bíteše a byla tu místní učitelkou. Večery společného aranžování a vnášení sebe do konečného obrazu písní se střídaly s blaženým časem pročítání básní těchto velikánů. Bytostní venkované, vidící dál a hlouběji za běžný rituál venkova, narážející svojí genialitou do nízkých stropů lidí kolem sebe. Byli “blázny ve své vsi”, aby nakonec tíhu svého vidění museli pronést, jak tomu bylo v případě knížete české poezie Jana Zahradníčka, zdmi komunistického žaláře. Jemu ponejvíce je s úctou a vědomím věnováno naše společné dílo, které pracovně zveme “Mezi nás prostřena je noc”.