Close

12.10.2020 V (NE)POKOJNÉM PODZIMU (Jirka)

Kdybych uměl číst znamení doby, nejspíš bych pandemie vnímal jako výzvu lidstvu k přehodnocení touhy po blahobytu a růstu. Osvobození se ze závislosti na věcech a zážitcích, jejichž protipólem je niterný pokoj a svoboda jednoduchosti života. Tedy návrat k tomu, co nynější podoba světa nemůže nabídnout. Ale nejsem takovým prorokem, proto mi nezbývá než věřit, že vše co se děje, děje se k našemu dobru. Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na živá setkání. Máme mnoho písní a materiálu, na kterých se budeme snažit pracovat. Využít čas pozastavení se k četbě a otevření se novým věcem. Možná i my, po vzoru jiných kapel, natočíme živý koncert a budeme propojeni alespoň touhle formou.