Close

12.3.2020 VELIKONOCE (Jirka)

Přejeme Vám požehnaný čas velikonoční. Radost z nabídnuté spásy zmrtvýchvstalého Ježíše Krista. Je to vskutku zvláštní doba, vše se točí kolem záhadného virového onemocnění. Do kostelů a modliteben nesmíme, ale hobbymarkety už zalícily na zisk. Těch názorů, postojů, debat, mlácení prázdné slámy. Bude dobré s úžasem sledovat, jak se nabídnutých změn lidstvo zhostí. Environmentální žal z drancování země a nežitelně roztočené spirály spotřeby možná doplní deprese strachu z nutnosti opustit svoje vydobyté “jistoty”. Čím naplnit vyprahlou duši. Co dát náhradou za bezbřehé, tvrdé užívání blahobytu. Myslím v tyto dny na biskupa Karla Herbsta. Kája, jak jsme mu v době komunismu říkali (když jako kněz umýval okna a dělal podřadné práce pod stálým dohledem STB), byl tím, kdo spoustu mladých lidí připravil pro život. Jednoduše tím, že je v lůně přírody naučil radovat se z obyčejných věcí. Z čistoty ohně, zpěvu řeky, když naráží na kameny, obyčejného kamarádství, které jsme na tzv. Chaloupkách díky němu mohli zažívat. Říkám to proto, že je dobré s úžasem sledovat, jak málo stačilo k tomu, aby lidé zase vyrazili do jarní přírody za humna svých měst a vesnic. Bez letadel, kolon, zážitkové nudy a únavy.