Close

12.5.2023 PĚŠINOU DO PŘIROZENÝCH LESŮ (Jirka)

Dovolte mi malou odbočku do listnatých tišin Ždánického lesa. Ostatně naše hudba by bez ducha přírody nebyla tím čím je a obráceně. Možná vám neunikla mediální přestřelka občanů žijících v tomto koutku Moravy, zástupců samospráv a politiků, versus podniku LČR, který v neschopnosti změny myšlení, zcela v souladu se zákonnou normou státu, holosečně odkacuje nemalé plochy cenných listnatých lesů. Potíž jejich činění spočívá v narušování cyklů lesa a vytváření stejnorodých, nesmíšených a nerozrůzněných nárostů bučin, které se vyvíjí v duchu krátkověké monokultury s pionýrskou pamětí, bez schopnosti adaptace na klimatické změny. Pomoci původním lesům můžete svým podpisem PETICE. Pokud byste potřebovali něco s této problematiky dovysvětlit, nechám Vám na čas v sekci písmáctví MANUÁL.

Koncert v Bukově na Vysočině byl v mnoha ohledech plný zázraků. Z celého srdce za něj děkujeme. Zvuk kapely je bohatší o špičkové piano (ruce jsou naštěstí totožné).