Close

15.4.2023 JARO (Jirka)

Mnoho roků nebylo na Vysočině tak pozvolně vlahé jaro. Jako za dávných časů nesmělý návrat vlaštovek, čejek a čápů. Není dne, kdy by kapky deště nezvalažily ústa země, tolik roků sužované suchem. Snivé mysli by se chtělo věřit, že napjaté řetězy neúcty k zemi, válek, porušených mezilidských vztahů, vazeb a extrémizmu, touží povolit sevření. Znamení psaná na rubu přírody, člověka vybízejí obrátit se k nejvyššímu řádu. Po „lenivé“ zimě nastal čas koncertů. Setkávání se s novými obzory a lidmi. Také jsme začali pracovat na písních, které rozšíří obsah volně vznikajícího alba Samota zaslíbená. Václav Renč, Suzanne Renaud, Jan Skácel, to jsou některé ze stavebních kvádrů. Děkujeme za vlídný koncert a přijetí ve Stříbrné Skalici. Je nám velikou ctí a závazkem pozvání do programu připomínky tzv. olešnického procesu.