Close

16.12.2019 ADVENTNÍ KONCERTY, PODZIM (Jirka)

Podzim letošního roku byl plný krás, oslav a zázraků. Nejprve výjimečně zbarvená příroda krvavých mezí a stromů, tajemná zádumčivost nekonečných mlhavých dnů tak příznačných vysočinské náladě, dramatické mraky západů dnů v počátku adventu. Pro paměť národa tolik důležité připomenutí si výročí sametové revoluce. Upomínka 70 roků od nachýlení oltářního kříže v číhošťském kostele a následného jednoho z mnoha terorů, jehož se dopouštěli “mocní” na bezbranných vlastního národa. Pachuť zůstává o to větší, že modla spotřeby a požitku otevřela dveře k moci bývalým estébákům a lidem směřujícím naše evropské kořeny k beztvářnosti a bezvýchodnosti východu. Možná právě advent je tou pravou chvílí uvědomění si, kdo je pánem dějin a kam je bezpečné směřovat. Odehráli jsme v roce 2019 bezmála 50 nezapomenutelných koncertů, většinou na místech promodlených, prozářených dějinami, lidskou vřelostí a přívětivostí. Za každé z těchto setkání upřímně děkujeme. Přejeme všem blízkým, posluchačům, kamarádům, pořadatelům, dobrodincům a lidem dobré vůle požehnané vánoční svátky.