Close

20.12.2017 (Jirka)

Požehnané vánoce, slavnost slunovratu a vše dobré do nového roku přejeme ze srdce spřízněným duším a celému světu. Podzimní vítr vzal s sebou vše staré a listovějí stvrdil nutnost otevřít knihu našeho společného muzicírování na nové, nepopsané stránce. S novým jménem, novou chutí hrát si s tóny slov pro čirou radost. Pro naději života, pro možnost proměnit dar v ruku pomocnou, pro úžas z všeobjímající dokonalosti stvoření. Věřím, že vše vyslovené nás naplní v hojnosti, smyslu a tolik potřebném pokoji.