Close

21.9.2018 KŘIŽANOV, KAPLE SV. BARBORY (Jirka)

Ústřední myšlenkou tradičního poděkování za úrodu byl letošní suchý rok. Odcizení tzv. moderního člověka od půdy, strkání hlavy do písku před hlasem komunikující přírody. Děkuji i za tento bezdeštný rok, za bolestivý rozpad lesa, za nelidské zacházení se zemí – s vírou, že každá krize je darem člověku pochopit, že cesta, po které kráčí může být slepá. Hostující vokální kapela Ora Pro Nobis byla důstojným hlasem k tomuto tématu.