Close

23.12.2022 POŽEHNANÉ VÁNOCE (Jirka)

Nechám kvíčalám na jabloni něco k naklovnutí, aby byl strom o vánocích nazdobený. Pod ořechem dárky pro strakapouda a veverku. Hrušce přivážu větev, jako raněnému ruku. Přiletí modřinky na semínka slunečnic, možná i dlask. Ovcím založím do jeslí ručně sušené seno, sváteční večeři uschlých kohoutků lučních, smolniček a jitrocelu. Kousky suchého chleba jako cukroví. Králíkům pohlazení. Slepicím pozornost. Nechám v nebi modlitbu pro děti, které nosím pod srdcem. Mámě a tátovi vděčnost za vše dobré. Pavlínce vzpomínku na dětství. Z kostela přinesu betlémské světlo a celý rok ho uchovám do nehostinných časů. Rozvážu mysl dobrodinců života. Pozvu ke stolu osamocené, trpící a zmítané v nejistotách. V dědově betlémě zburcuji ze spánku pastýře. Půjdeme se uklonit dítku v jeslích. Skutečnému Králi, jehož síla a moc roste v mírnosti lásky.