Close

24.6.2021 SVATOJÁNSKÉ NOCI (Jirka)

Tolik roků neznámý pocit, kdy člověka uprostřed noci vzbudí letní bouřka. Nadechnutí po vedrech, po práci kolem sena, klidný spánek po vlnách napětí. Vůně z pastvin, mladí kosové umývající si křidýlka v kalužích, rána očistná a vlahá. Po jedné z takových bouřek začal jsem přerovnávat ve stodole básní, fejetonů a myšlenek nastřádanou úrodu. Lyrika tříštící se o ekologická témata. Tak lze nejjednodušeji charakterizovat výsledek oné inventury. BLAHOBYT je pracovní název hudebními motivy protkané audioknihy, která se (s pomocí Boží) k poslechu a stažení začas objeví na těchto stránkách. S prosbou o režii jsem zaklepal na dveře VH Studia Vojty Herky v Ratíškovicích.