Close

27.7.2019 Sv. TROJICE U TRHOVÝCH SVINŮ (Jirka)

Příroda, duch a historie Novohradských hor stále nabízí nerozmělněný pocit vztahu člověka k zemi. Neodbytná potřeba hledat a nalézat kořeny, neutuchající touha spojení s těmi na jejichž životech vyrostl náš život. V promodlených místech, svatyních přírody, v zázračných pramenech tohle vše nalézám. Děkujeme za veliký zážitek připsat naše písně do zdí zrekonstruovaného barokního kostela na Sv. Trojici.