Close

3.6.2019 SVATÝ KŘÍŽ (Jirka)

Básně pana Reynka jsou jako staré jabloně. Kolemjdoucí vejde do zahrady a nalezne plody vynikající chuti. Nenahnilé průměrností, nezkažené, trvalé. Nejeden poutník zbloudil v krajině, ve které panuje božský řád Reynkových slov. Roční období, vzcházení a zacházení, rození a umírání, údiv a bolest, přirozeně vzklíčily v duši srostlé se zemí tak chudou jako je Vysočina. Procházet okolím Petrkova je jako znovu zažívat biblický příběh. Vše podstatné v kulisách prostého života. Stačí překročit zídku staré zahrady, nabrat sobě do sytosti a ztišený odejít. Chceme Vás pozvat na koncert do kostela ve Svatém Kříži, do míst posledního odpočinutí rodiny Reynkovy.