Close

6.12.2021 ZA SVĚTLEM BETLÉMSKÉ HVĚZDY (Jirka)

Pomalu nachází čas poděkovat všem pořadatelům, dobrodincům, posluchačům a kolemjdoucím za celoroční blízkost, posilující slovo, za vše dobré. Popřát Vám jasný svit betlémské hvězdy na společné pouti do náruče pokoje. Kéž se malé dítko narodí v našich srdcích. Víc nežádejme, více nepotřebujeme. Věřte, že každý koncert, každé setkání je pro nás skutečným zázrakem. Jedinečným, neopakovatelným. Zároveň vnitřním nutkáním vyvažovat v tomto porušeném, rozbouřeném světě záď lodi, alespoň dle míry našeho obdarování. Požehnané vánoce Vám přejeme. Rok 2022 rádi započneme živým koncertem z nového studia radia Proglas. Setkat se na vlnách můžeme v přímém přenosu ve čtvrtek 6.1.2022 v 19 hodin a 15 minut. Pokud by Vás pro změnu zajímalo téma zakládání přírodě blízkých lesů po celoplošném rozpadu, navštivte ve středu 12.1.2022 ve 14:30 webové stránky Přírodovědecké fakulty Kalovy univerzity v Praze. I tady se, tentokrát slovem, můžeme setkat v živém vysílání. Den po té, pokud nebesa dají, bychom rádi zavřeli dveře studia a začali nahrávat dlouho připravované CD Zhudebněných básní Jana Zahradníčka. O podstatných momentech budeme rádi informovat.