Close

8.6.2024 NEKONEČNÉ DLOUHÉ MOŘE (Jirka)

Pokud Vás cesty svedou na pomezí vinicemi porostlého moravského Slovácka a bezbřehé obilnice jižního cípu Hané, přesněji do kraje napoleonské války za Slavkovem u Brna, nasyťte svoji lačnící duši návštěvou místa velkých zázraků. Kopec Lutršték s kaplí Panny Marie Bolestné a nedalekou zázračnou studánkou nad obcí Němčany Vás přinejmenším naplní úžasem nad krásou člověku svěřené země. Výhledem do vlnící se krajiny prehistorického moře až k útesům Drahanské vrchoviny se ocitnete v jiném světě s jinou optikou vnímání času. Z mořského dna vystupují dávné ostrovy Mánerovské vrchoviny, teplomilné Větrníky i v dálce ležící žena jménem Pálava. Starý sad květnatých luk a roztroušených zpívajících lip mě přiměl po příjezdu na místo vzít do rukou kytaru a hlasem, tou nejvroucnější modlitbou, vyzpívat všechen údiv ze Stvoření. Děkujeme za setkání s tímto místem všem přítomným otevřeným srdcím. V kronice našich hudebních cest je koncert zapsán velmi zdobným písmem.