Close

Ještě je brzy


Ještě je brzy na válku

moře hořkosti

ještě vítězí

pomatenost fanfár

vytrubující dějiny

obrazu svého

psaného mečem vítězů.


Z rozvalin

prchá život

slyším

noční pláč kojenců

pozdní slova starců

vydechují život

oslavený v smrti.


Rudé pásky gard

berou spravedlnost

pod své paže

ruku v ruce

lež s pravdou

lidskému zraku

nerozpoznatelnou.


Na válečných křížích

slzy Panny Marie

za děti

jednoho lůna

jménem chtivosti

rdousící bezbrannost

zbůhdarma nenarozených.


Ještě je brzy

další antikrist

strhl masku

říše zla.

Ještě je brzy,

je hliněný

kalich hořkosti.