Close

Novinky

26.6.2020 V ČASE OKOLO SLUNOVRATU (Jirka)

Zemi svlažil místy vydatný déšť. Milostivá nebesa vlila nový život do polí, luk a stromů. Stejným pocitem a novou sílou byla i série koncertů v čase okolo slunovratu. Na celorepublikovou akci Noc kostelů jsme přijali laskavé pozvání do evangelických sborů v Novém Jičíně a Hodslavicích. Bylo nám dobře mezi bratry, kteří stejně jako my důvěřují v jediný „zdroj“, bez nutkání se rozdělovat a rozlišovat. Zbýšov u Golčova Jeníkova byl pro změnu zážitkem místa. Architektura kostela v podhůří Železných hor společně s toufarovským duchem byla pro nás nevšedním zážitkem. Nad klementickou návsí se přesně v 18 hodin protrhlo deštivé nebe a náš koncert odstartoval dotek slunce. Proto věřím na zázraky každé vteřiny tohoto světa. Bylo nám velikou ctí zahrát si v kostele v Kameničkách. V samotném srdci Vysočiny, nedaleko pramenů milované řeky Svratky, tam, kde se třpytí krejcary na rybníku Krejcar, lesy a podmáčené louky vydechují pokoj dávno ztracených světů. Děkujeme.

24.6.2020 TECHNICKÁ ZÁVADA NA WEBU (Aleš)

Omlouváme se za dočasnou technickou závadu na našich webových stránkách v sekcích Hudba a Pro pořadatele. Na uvedení do opět funkčního stavu se pracuje. Děkujeme za pochopení.

30.5.2020 VALDÍKOV (Jirka)

Předně bych rád za všechny popřál naší výpomocné flétnistce Lucii i jejímu muži Petrovi radostné očekávaní děťátka. Děťátku, aby spatřilo svět z úhlu krásy, naděje a Božího požehnání. A také bych chtěl poděkovat farmě rodiny Němcových z Valdíkova za uspořádání „tréninkového“ koncertu, na němž jsme ubrousili hrany trémě a vyhnali myši ze zvukového systému (a z Němcovic stodoly). Těšíme se na tři koncerty, které nás čekají v rámci celorepublikové akce Noc kostelů. V pátek 12.6. Vás zveme do Nového Jičína a Hodslavic, kde bude nosným tématem petrkovská poezie a v neděli 14.6. pro změnu do Zbýšova u Golčova Jeníkova, působiště umučeného kněze Josefa Toufara na něhož, i jiné mučedníky komunistické zlovůle, vzpomene v písních.

29.5.2020 YOUTUBE (Jirka)

V prostoru mediálního kanálu YOUTUBE se brzy objeví některé z našich nově nahraných písní zhudebněné poezie. Svým dílem je dokreslila výtvarnice zádumčivé slezské krajiny řeky Moravice Pavlína Paráková.

23.4.2020 POZVÁNÍ NA KONCERT (Jirka)

Nevím, zdali i k Vám přes roušku a davovou psychózu dorazila skutečnost, že příroda trpí nebývalým suchem. Nebo že je na prodej petrkovský statek rodu Reynků. Je mnoho věcí, které bychom si přáli jinak, ale jsme bezmocní. Staré duše starých lidí údajně žijí živeny znovuprožíváním věcí prožitých, či otisklých v srdci. Naštěstí je tomu tak i s nadějí, že za Petrkovem v polích každé ráno vyjde nad obzor ohnivé kuře, že věci, které se nedějí, se stanou. Věřím, že se blíží chvíle, kdy se ve zdraví a pokoji budeme moci setkávat na koncertech a leč třeba jen v písních vracet se k otiskům a šlépějím, které přesahují naši mysl. Přeji tak i ostatním kumštýřům.