Close

Novinky

30.5.2020 VALDÍKOV (Jirka)

Předně bych rád za všechny popřál naší výpomocné flétnistce Lucii i jejímu muži Petrovi radostné očekávaní děťátka. Děťátku, aby spatřilo svět z úhlu krásy, naděje a Božího požehnání. A také bych chtěl poděkovat farmě rodiny Němcových z Valdíkova za uspořádání „tréninkového“ koncertu, na němž jsme ubrousili hrany trémě a vyhnali myši ze zvukového systému (a z Němcovic stodoly). Těšíme se na tři koncerty, které nás čekají v rámci celorepublikové akce Noc kostelů. V pátek 12.6. Vás zveme do Nového Jičína a Hodslavic, kde bude nosným tématem petrkovská poezie a v neděli 14.6. pro změnu do Zbýšova u Golčova Jeníkova, působiště umučeného kněze Josefa Toufara na něhož, i jiné mučedníky komunistické zlovůle, vzpomene v písních.

29.5.2020 YOUTUBE (Jirka)

V prostoru mediálního kanálu YOUTUBE se brzy objeví některé z našich nově nahraných písní zhudebněné poezie. Svým dílem je dokreslila výtvarnice zádumčivé slezské krajiny řeky Moravice Pavlína Paráková.

23.4.2020 POZVÁNÍ NA KONCERT (Jirka)

Nevím, zdali i k Vám přes roušku a davovou psychózu dorazila skutečnost, že příroda trpí nebývalým suchem. Nebo že je na prodej petrkovský statek rodu Reynků. Je mnoho věcí, které bychom si přáli jinak, ale jsme bezmocní. Staré duše starých lidí údajně žijí živeny znovuprožíváním věcí prožitých, či otisklých v srdci. Naštěstí je tomu tak i s nadějí, že za Petrkovem v polích každé ráno vyjde nad obzor ohnivé kuře, že věci, které se nedějí, se stanou. Věřím, že se blíží chvíle, kdy se ve zdraví a pokoji budeme moci setkávat na koncertech a leč třeba jen v písních vracet se k otiskům a šlépějím, které přesahují naši mysl. Přeji tak i ostatním kumštýřům.

12.3.2020 VELIKONOCE (Jirka)

Přejeme Vám požehnaný čas velikonoční. Radost z nabídnuté spásy zmrtvýchvstalého Ježíše Krista. Je to vskutku zvláštní doba, vše se točí kolem záhadného virového onemocnění. Do kostelů a modliteben nesmíme, ale hobbymarkety už zalícily na zisk. Těch názorů, postojů, debat, mlácení prázdné slámy. Bude dobré s úžasem sledovat, jak se nabídnutých změn lidstvo zhostí. Environmentální žal z drancování země a nežitelně roztočené spirály spotřeby možná doplní deprese strachu z nutnosti opustit svoje vydobyté „jistoty“. Čím naplnit vyprahlou duši. Co dát náhradou za bezbřehé, tvrdé užívání blahobytu. Myslím v tyto dny na biskupa Karla Herbsta. Kája, jak jsme mu v době komunismu říkali (když jako kněz umýval okna a dělal podřadné práce pod stálým dohledem STB), byl tím, kdo spoustu mladých lidí připravil pro život. Jednoduše tím, že je v lůně přírody naučil radovat se z obyčejných věcí. Z čistoty ohně, zpěvu řeky, když naráží na kameny, obyčejného kamarádství, které jsme na tzv. Chaloupkách díky němu mohli zažívat. Říkám to proto, že je dobré s úžasem sledovat, jak málo stačilo k tomu, aby lidé zase vyrazili do jarní přírody za humna svých měst a vesnic. Bez letadel, kolon, zážitkové nudy a únavy.

23.3.2020 ZRUŠENÉ KONCERTY (Jirka)

Chtěli bychom Vám všem a celému světu popřát brzké uzdravení a návrat do obyčejných životů. Naše veřejná vystoupení jsou až do odvolání zrušena. Pracujeme na finální podobě dema s názvem Mezi nás prostřena je noc, devíti zhudebněných básní českých klasiků. Brzy se objeví k poslechu a ke stažení na našich webových stránkách v sekci hudba. Alespoň touto formou si můžeme být nablízku. Věřím, že dějiny lidstva a každého člověka nejsou pouhou hříčkou náhody. Jistojistě je nad námi síla, která vědoma si naší bezmoci ví, čeho je nám třeba. V poučení i potřebách. Nevím, možná stojíme na dějinné křižovatce, kdy se naše hodnoty nasměrují zpět od věcí povrchních k věcem hlubokým a podstatným. Přál bych to z hloubi duše celému světu.