Close

Novinky

30.8.2020 JESEŇ (Jirka)

Vlaštovky se loučily s létem v lukách nad slavkovickým kostelem. Zvony večerního klekání se odrážely o ruděolověná nebesa. Bylo to tak příznačné, silné. Jakoby každý strom, polní kvítí, jeřabiny, dech krajiny, duha, i ty rozverné vlaštovky byly svědky nekonečného kruhu života. Jsem vděčný za tohle velkolepé ticho, prostotu, na kterou smím ve vší síle a kráse patřit. Jsem o to vděčnější, že takové chvíle mohu vdechovat do písní. Přijměte pozvání na sérii koncertů v počátečním podzimu, které z naší strany budou poděkováním za úrodný rok. Za déšť, za možnost pozastavit se, hodit sítě na hlubinu.

30.7.2020 PODLETÍ (Jirka)

Stále je to živé, setba samoty. Zahradníčkovy a Reynkovy básně jsou pro nás neustále nosným tématem. Práce na nových písních, koncerty, setkávání se v otevřených sýpkách srdcí. Nevím komu dřív děkovat. Nebesům, či Vám, kdo nás sytíte slovy díků a pozorností. Právě v tomto létě si uvědomujeme nutnost živého hraní. Jako by člověk obdělával dávno opuštěná pole, na nichž se množí povětšinou všudypřítomný kšeft, podbízivost a mělkost. Písně nás vrací do míst a času, kde ještě dosedají kvíčaly na jeřabiny u cest. Stodoly jsou plné dobrých věcí. A také často prší, je rosa, bublají potoky a po bouřkách přichází úleva. Nabízí se otázka. Byly to těžké letouny křižující nebe? Nebo možnost uvědomit si jak málo potřebujeme k pozemskému žití? Vědomí naší křehké dočasnosti? Nevím.

26.6.2020 V ČASE OKOLO SLUNOVRATU (Jirka)

Zemi svlažil místy vydatný déšť. Milostivá nebesa vlila nový život do polí, luk a stromů. Stejným pocitem a novou sílou byla i série koncertů v čase okolo slunovratu. Na celorepublikovou akci Noc kostelů jsme přijali laskavé pozvání do evangelických sborů v Novém Jičíně a Hodslavicích. Bylo nám dobře mezi bratry, kteří stejně jako my důvěřují v jediný „zdroj“, bez nutkání se rozdělovat a rozlišovat. Zbýšov u Golčova Jeníkova byl pro změnu zážitkem místa. Architektura kostela v podhůří Železných hor společně s toufarovským duchem byla pro nás nevšedním zážitkem. Nad klementickou návsí se přesně v 18 hodin protrhlo deštivé nebe a náš koncert odstartoval dotek slunce. Proto věřím na zázraky každé vteřiny tohoto světa. Bylo nám velikou ctí zahrát si v kostele v Kameničkách. V samotném srdci Vysočiny, nedaleko pramenů milované řeky Svratky, tam, kde se třpytí krejcary na rybníku Krejcar, lesy a podmáčené louky vydechují pokoj dávno ztracených světů. Děkujeme.

24.6.2020 TECHNICKÁ ZÁVADA NA WEBU (Aleš)

Omlouváme se za dočasnou technickou závadu na našich webových stránkách v sekcích Hudba a Pro pořadatele. Na uvedení do opět funkčního stavu se pracuje. Děkujeme za pochopení.

30.5.2020 VALDÍKOV (Jirka)

Předně bych rád za všechny popřál naší výpomocné flétnistce Lucii i jejímu muži Petrovi radostné očekávaní děťátka. Děťátku, aby spatřilo svět z úhlu krásy, naděje a Božího požehnání. A také bych chtěl poděkovat farmě rodiny Němcových z Valdíkova za uspořádání „tréninkového“ koncertu, na němž jsme ubrousili hrany trémě a vyhnali myši ze zvukového systému (a z Němcovic stodoly). Těšíme se na tři koncerty, které nás čekají v rámci celorepublikové akce Noc kostelů. V pátek 12.6. Vás zveme do Nového Jičína a Hodslavic, kde bude nosným tématem petrkovská poezie a v neděli 14.6. pro změnu do Zbýšova u Golčova Jeníkova, působiště umučeného kněze Josefa Toufara na něhož, i jiné mučedníky komunistické zlovůle, vzpomene v písních.