Close

Novinky

5.10.2019 VÍTKOV (Jirka)

Kraj kolem řeky Moravice má výraznou atmosféru prosté, avšak členité krajiny bývalých severovýchodních Sudet. Není tu nouze o historickou chlévskou lyriku, břidlicové střechy, kamenné stodoly a krásné kostely. Oč méně důležitá je tahle zvlněná pahorkatina pro různé developery, o to je zajímavější pro vlastivědné badatele. Příběh, děj a pohyb je tu znát na každém kroku. Před více než patnácti roky se v tomto koutu země plošně rozpadly lesy. Zažít divočinu ve smyslu přírodních procesů tu lze všemi smysly. Břízy, jeřáby, osiky, obsazující vytěžené plochy lesů, začínají podrůstat duby a jedlemi. Příroda si bere zpět to, co jí patří a my svojí nevzdělatelností poničili. Děkujeme za krásný koncert v opravené modlitebně evangelického sboru ve Vítkově. Nelze zapomenout na „sladké“ přijetí v podobě v ústech se rozplývajících buchet s borůvkami. Děkujeme.

22.9.2019 KŘIŽANOV, KRALICE NAD OSLAVOU (Jirka)

Každoročním poděkováním za úrodu v kapli sv. Barbory v Křižanově chceme vyjádřit vědomí společného daru setkávání se v písních. Neméně důležitým je i vděk přírodě a nebesům za hojnost pozemských darů. Našimi hosty byl evangelický kazatel a písničkář Jindřich Černohorský a orlickohorská básnířka přírodních nálad Hanka Tylšová. Jejich společné vystoupení bylo velikým zážitkem. Důkazem toho, že až za odstraněnou vrstvou nánosu ctižádosti se nachází poklad, který oblažuje duši. V Kralicích nad Oslavou jsme směli s velikým díkem být součástí oslav 440 roků prvního tisku Bible kralické. Děkujeme za veliký zážitek.

1.9.2019 HORNÍ VILÉMOVICE (Jirka)

Vilémovický kostel je po právu chráněn statutem kulturní památky. Nejen pro svoji architekturu, starobylost a vnitřní uspořádání, ale také proto, že ze zdejšího sboru vzešla většina evangelických center na jihovýchodní straně Vysočiny. Zažili jsme tu doslova sváteční koncert. Nevídaná návštěvnost, za okny kapky deště a otevírající se zádveří tolik vytouženého tajemného podzimu. Společenství věřících lidí, kteří se touží setkávat, je vždy příslibem uzdravení přesycené, přetechnizované společnosti, hledající samu sebe ve slepých uličkách požitků.

17. a 18.8.2019 ŽIHLE, LUKOVÁ, POTVOROV, MLADOTICE (Jirka)

„Tour západní Čechy“ bylo pro nás velikým překvapením. Kraj s pohnutou historií, všeobecně vnímaný jako vykořeněný prostor se stigmaty českoněmeckého soužití, nám přichystal nečekaný zážitek. Pozornost a návštěvnost posluchačů byla v mantinelech okrajových žánrů nevídaná. Lyrická hudba souzněla se zádumčivou krajinou a náznaky přicházejícího podzimu. Také jsme konečně na sebe měli čas. Navštívili jsme Rabštejn Nad Střelou, městečko čarokrásné. V rodinné restauraci ve vesnici Štědrá (kterou mimochodem doporučujeme jako ideální základnu všem vlastivědným badatelům) proběhlo večerní soustředění v kulečníku. Barokní kostel v Žihli, dobří duchové z Lukové, věkovitý chrám v Potvorově a akustika Santiniho mladotické kaple zůstanou nejspíš trvale zapsány v paměti našich hudebních cest.

27.7.2019 Sv. TROJICE U TRHOVÝCH SVINŮ (Jirka)

Příroda, duch a historie Novohradských hor stále nabízí nerozmělněný pocit vztahu člověka k zemi. Neodbytná potřeba hledat a nalézat kořeny, neutuchající touha spojení s těmi na jejichž životech vyrostl náš život. V promodlených místech, svatyních přírody, v zázračných pramenech tohle vše nalézám. Děkujeme za veliký zážitek připsat naše písně do zdí zrekonstruovaného barokního kostela na Sv. Trojici.