Close

Novinky

12.3.2020 VELIKONOCE (Jirka)

Přejeme Vám požehnaný čas velikonoční. Radost z nabídnuté spásy zmrtvýchvstalého Ježíše Krista. Je to vskutku zvláštní doba, vše se točí kolem záhadného virového onemocnění. Do kostelů a modliteben nesmíme, ale hobbymarkety už zalícily na zisk. Těch názorů, postojů, debat, mlácení prázdné slámy. Bude dobré s úžasem sledovat, jak se nabídnutých změn lidstvo zhostí. Environmentální žal z drancování země a nežitelně roztočené spirály spotřeby možná doplní deprese strachu z nutnosti opustit svoje vydobyté „jistoty“. Čím naplnit vyprahlou duši. Co dát náhradou za bezbřehé, tvrdé užívání blahobytu. Myslím v tyto dny na biskupa Karla Herbsta. Kája, jak jsme mu v době komunismu říkali (když jako kněz umýval okna a dělal podřadné práce pod stálým dohledem STB), byl tím, kdo spoustu mladých lidí připravil pro život. Jednoduše tím, že je v lůně přírody naučil radovat se z obyčejných věcí. Z čistoty ohně, zpěvu řeky, když naráží na kameny, obyčejného kamarádství, které jsme na tzv. Chaloupkách díky němu mohli zažívat. Říkám to proto, že je dobré s úžasem sledovat, jak málo stačilo k tomu, aby lidé zase vyrazili do jarní přírody za humna svých měst a vesnic. Bez letadel, kolon, zážitkové nudy a únavy.

23.3.2020 ZRUŠENÉ KONCERTY (Jirka)

Chtěli bychom Vám všem a celému světu popřát brzké uzdravení a návrat do obyčejných životů. Naše veřejná vystoupení jsou až do odvolání zrušena. Pracujeme na finální podobě dema s názvem Mezi nás prostřena je noc, devíti zhudebněných básní českých klasiků. Brzy se objeví k poslechu a ke stažení na našich webových stránkách v sekci hudba. Alespoň touto formou si můžeme být nablízku. Věřím, že dějiny lidstva a každého člověka nejsou pouhou hříčkou náhody. Jistojistě je nad námi síla, která vědoma si naší bezmoci ví, čeho je nám třeba. V poučení i potřebách. Nevím, možná stojíme na dějinné křižovatce, kdy se naše hodnoty nasměrují zpět od věcí povrchních k věcem hlubokým a podstatným. Přál bych to z hloubi duše celému světu.

10.2.2020 PŘEDJAŘÍ (Jirka)

Nejeden ze společných zimních večerů jsme věnovali přípravě nahrávání demosnímku zhudebněných básní klasiků Vysočiny Jana Zahradníčka, Bohuslava Reynka a světě div se, i něčeho málo z Jana Skácela, jehož maminka Anna Skácelová roz. Ranná se narodila v Prosatíně u Velké Bíteše a byla tu místní učitelkou. Večery společného aranžování a vnášení sebe do konečného obrazu písní se střídaly s blaženým časem pročítání básní těchto velikánů. Bytostní venkované, vidící dál a hlouběji za běžný rituál venkova, narážející svojí genialitou do nízkých stropů lidí kolem sebe. Byli „blázny ve své vsi“, aby nakonec tíhu svého vidění museli pronést, jak tomu bylo v případě knížete české poezie Jana Zahradníčka, zdmi komunistického žaláře. Jemu ponejvíce je s úctou a vědomím věnováno naše společné dílo, které pracovně zveme „Mezi nás prostřena je noc“.

16.12.2019 ADVENTNÍ KONCERTY, PODZIM (Jirka)

Podzim letošního roku byl plný krás, oslav a zázraků. Nejprve výjimečně zbarvená příroda krvavých mezí a stromů, tajemná zádumčivost nekonečných mlhavých dnů tak příznačných vysočinské náladě, dramatické mraky západů dnů v počátku adventu. Pro paměť národa tolik důležité připomenutí si výročí sametové revoluce. Upomínka 70 roků od nachýlení oltářního kříže v číhošťském kostele a následného jednoho z mnoha terorů, jehož se dopouštěli „mocní“ na bezbranných vlastního národa. Pachuť zůstává o to větší, že modla spotřeby a požitku otevřela dveře k moci bývalým estébákům a lidem směřujícím naše evropské kořeny k beztvářnosti a bezvýchodnosti východu. Možná právě advent je tou pravou chvílí uvědomění si, kdo je pánem dějin a kam je bezpečné směřovat. Odehráli jsme v roce 2019 bezmála 50 nezapomenutelných koncertů, většinou na místech promodlených, prozářených dějinami, lidskou vřelostí a přívětivostí. Za každé z těchto setkání upřímně děkujeme. Přejeme všem blízkým, posluchačům, kamarádům, pořadatelům, dobrodincům a lidem dobré vůle požehnané vánoční svátky.

11.11.2019 ADVENTNÍ KONCERTY 2019 (Jirka)

Vstupujeme do adventního času v nových písních. Ve zhudebněných verších básníků Jana Zahradníčka, Jana Skácela a Bohuslava Reynka. Lyrika těchto velikánů, jejich „smutek země“, pojí se s naší hudební vizí. Roční úrodu bychom rádi dovršili natočením desetipísňového dema, které ponese pracovní název Mezi nás prostřena je noc. Přejeme Vám pokojný advent s vědomím toho, že svět byl vždy rozbouřeným mořem, jehož jediná naděje sestoupila na zem dveřmi adventu.