Close

Novinky

7.7.2019 Sv. MATOUŠ, DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH (Jirka)

Letní putování krajinou, dotknutí se míst tak výmluvných jako je Sv. Matouš v Orlických horách, Libice nad Doubravou v podhůří Železných hor, malebná klementická náves, přirozeně nutí člověka usebrat si myšlenky. Ostatně tohle je nejspíš pravý cíl putování. Inventura dosavadního života. Ač náš společný poklad je jako všechny poklady světa uložen v hliněné nádobě, děkuji za něj. Řece Orlici pod Zemskou bránou, tichu kostela ve Vrchní Orlici, u hrobu Aničky Tomanové, uprostřed léta.

3.6.2019 SVATÝ KŘÍŽ (Jirka)

Básně pana Reynka jsou jako staré jabloně. Kolemjdoucí vejde do zahrady a nalezne plody vynikající chuti. Nenahnilé průměrností, nezkažené, trvalé. Nejeden poutník zbloudil v krajině, ve které panuje božský řád Reynkových slov. Roční období, vzcházení a zacházení, rození a umírání, údiv a bolest, přirozeně vzklíčily v duši srostlé se zemí tak chudou jako je Vysočina. Procházet okolím Petrkova je jako znovu zažívat biblický příběh. Vše podstatné v kulisách prostého života. Stačí překročit zídku staré zahrady, nabrat sobě do sytosti a ztišený odejít. Chceme Vás pozvat na koncert do kostela ve Svatém Kříži, do míst posledního odpočinutí rodiny Reynkovy.

24.5.2019 NOC KOSTELŮ (Jirka)

Noc kostelů je jediným dnem v roce, kdy se kostely otevřou všem lidem bez rozdílu. I těm, kteří nevědí, jak uchopit zatuchlý klerikalismus a elitářství, nabízí možnost bez obav dotknout se historie a ducha místa. Zakusit ztišení promodleného prostoru, uslyšet hlas zvonů z hloubi země, setkat se. Naše koncerty k této příležitosti mají dva protipóly. V 19 hodin zahrajeme v Kadově u Miroslavi v malém sudetském kostelíku, jehož brána se otevírá jen párkrát v roce. Ve 21 hodin zahrajeme v kostele sv. Bartoloměje v Moravském Krumlově.

24.4.2019 PO ZIMĚ NOVÉ PÍSNĚ (Jirka)

Slova pana Reynka v sobě nosí zárodek písní. Bolestné vidění světa zrozené v siré krajině, kamenná srdce vysočinských polí, prostý život vyobrazený v golgotském utrpení kupodivu v mnohých rezonuje. Nejsou sebelítostí povýšenou na cit. Není to sebezničující rozervanost karikující člověka. Jakoby jeho básně měly v sobě božský řád. Možná právě proto jsou předurčeny společnému životu s hudbou. Nejinak je tomu ve verších moravského básníka Jana Skácela. Hledání v prostoru dávna očisťuje mysl od nákaz marnosti. Věci jsou důležité nebo nejsou. Bolest dává růst, polidšťuje srdce. Dva prostory, Podluží moravských úvalů a Vysočina, zdánlivě nesourodé světy, čímsi si tolik blízké.

7.4.2019 HLUBOKÉ (Jirka)

Vypluli jsme na hlubinu hlubokých obzorů jara, v hluboké úctě poprvé ve zhudebněné básni Bohuslava Reynka, nad kterou jsme se za zimních večerů vznášeli jako nad hlubinou. V Hlubokém, kde mají nejmenší hřbitov v republice, hluboká srdce a výborné sváteční koláče. Děkujeme za setkání.