Close
Hrdličky


Vždycky se najde hrdlička

vrabčák a strom

a vyřknuté slovo soudu.


Dílo Ducha a dílo pýchy

marnotratnost na rubu cti

Tichý Hlas zasvěcení.


Prázdnota poživačnosti

chuť zlozvyků

zkracující vzdálenost měst.


Rozhoří se požár hněvu

demonstrace síly

vyschne koryto potoků.


Hrdličky budou smutné

vlaštovky hledat chlév

který zbořila tvrdost.


Něha bude vysmívána

tišiny rušeny

srdce obelháno.


Násilí počne dítě

ruce budou zbraní

temnotou pod sluncem.


Hrdličky, stromy a pěvci

budou ronit krev

v uschlém lese.