Close

Novinky

3.6.2019 SVATÝ KŘÍŽ (Jirka)

Básně pana Reynka jsou jako staré jabloně. Kolemjdoucí vejde do zahrady a nalezne plody vynikající chuti. Nenahnilé průměrností, nezkažené, trvalé. Nejeden poutník zbloudil v krajině, ve které panuje božský řád Reynkových slov. Roční období, vzcházení a zacházení, rození a umírání, údiv a bolest, přirozeně vzklíčily v duši srostlé se zemí tak chudou jako je Vysočina. Procházet okolím Petrkova je jako znovu zažívat biblický příběh. Vše podstatné v kulisách prostého života. Stačí překročit zídku staré zahrady, nabrat sobě do sytosti a ztišený odejít. Chceme Vás pozvat na koncert do kostela ve Svatém Kříži, do míst posledního odpočinutí rodiny Reynkovy.

24.5.2019 NOC KOSTELŮ (Jirka)

Noc kostelů je jediným dnem v roce, kdy se kostely otevřou všem lidem bez rozdílu. I těm, kteří nevědí, jak uchopit zatuchlý klerikalismus a elitářství, nabízí možnost bez obav dotknout se historie a ducha místa. Zakusit ztišení promodleného prostoru, uslyšet hlas zvonů z hloubi země, setkat se. Naše koncerty k této příležitosti mají dva protipóly. V 19 hodin zahrajeme v Kadově u Miroslavi v malém sudetském kostelíku, jehož brána se otevírá jen párkrát v roce. Ve 21 hodin zahrajeme v kostele sv. Bartoloměje v Moravském Krumlově.

24.4.2019 PO ZIMĚ NOVÉ PÍSNĚ (Jirka)

Slova pana Reynka v sobě nosí zárodek písní. Bolestné vidění světa zrozené v siré krajině, kamenná srdce vysočinských polí, prostý život vyobrazený v golgotském utrpení kupodivu v mnohých rezonuje. Nejsou sebelítostí povýšenou na cit. Není to sebezničující rozervanost karikující člověka. Jakoby jeho básně měly v sobě božský řád. Možná právě proto jsou předurčeny společnému životu s hudbou. Nejinak je tomu ve verších moravského básníka Jana Skácela. Hledání v prostoru dávna očisťuje mysl od nákaz marnosti. Věci jsou důležité nebo nejsou. Bolest dává růst, polidšťuje srdce. Dva prostory, Podluží moravských úvalů a Vysočina, zdánlivě nesourodé světy, čímsi si tolik blízké.

7.4.2019 HLUBOKÉ (Jirka)

Vypluli jsme na hlubinu hlubokých obzorů jara, v hluboké úctě poprvé ve zhudebněné básni Bohuslava Reynka, nad kterou jsme se za zimních večerů vznášeli jako nad hlubinou. V Hlubokém, kde mají nejmenší hřbitov v republice, hluboká srdce a výborné sváteční koláče. Děkujeme za setkání.

21.3.2019 ČRO VLTAVA – MUŽ, KTERÝ SÁZÍ STROMY (Jirka)

Rozhlasový časosběrný pořad je roční kronikou vztahu člověka k lesu, krajině, hudbě a slovu. Jako připomínku Dne lesů ho můžete vyslechnout ve čtvrtek 21. 3. ve 20 hod., v neděli 24. 3. ve 14 hod. nebo v archivu Čro Vltava.