Close

Novinky

21.3.2019 DOMAŠOV (Jirka)

V historickém jádru Domašova je krásný kostelík, fara a několik selských domů, coby kontrast rozpínající se vesnice do polí, všemožných nadkosmických sídel, hal na uskladnění nepotřeby a spěchající dálnice. Mnohý obraz soudobého venkova. O to cennější je nedělní odpoledne prožité v kruhu laskavých a v srdcích otevřených lidí. Děkujeme.

28.2.2019 VĚZNICE RAPOTICE (Jirka)

Téměř na den nelidského estébáckého umučení Josefa Toufara ve valdické věznici (1950), jsme se za branou vězení ocitli i my. Naštěstí v jiných dobách a za účelem, dalo by se říct, duchovního povzbuzení odsouzených. Byl to v mnoha směrech nevšední zážitek. A to nejen seznámením se s vězeňským prostředím, ale především poznáním, že v každém člověku je miska vah, která se každou vteřinou může svobodným rozhodnutím přiklonit tím či oním směrem. Nebývale pozorná a otevřená srdce posluchačů budou tím, co uchová se ve vzpomínkách na tento vpravdě sváteční koncert. Děkujeme pořadatelům za vlídné přijetí.

8.2.2019 TASOV (Jirka)

V neděli 10.2. uplyne 58 roků od smrti básníka Jakuba Demla. Vzpomeneme na něj (nebojte se, nebude to minutou ticha) společně se slezskými básníky Ondřejem Hložkem a Radkem Toušem a také s písňovým badatelem Sudet Petrem Linhartem v klubu tasovské hospody U Dalasa v pátek 8.2. v 19 hod.

2.2.2019 ŽERNŮVKA (Jirka)

Tane mi často v mysli, proč se zrovna tahle místa v době půlstoletí stala součástí velikého příběhu. Či spíše dějištěm věcí neuchopitelných a jindy tolik bolestných. Jakoby se odjakživa neustále opakoval jeden scénář v různých kulisách. Chtít pochopit život Demlův, Reynkův, Březinův, Zahradníčkův a mnohých dalších, nebo třeba rozkrýt význam bolesti babického teroru nejspíše nikdy bezezbytku nepůjde. Cosi zůstane ukryto před zrakem člověka právě v oné zvláštní perspektivě Vysočiny. Jedním z těchto nezodpovězených míst je bývalý internační tábor v Žernůvce, kam Vás, přemýšlející, zveme.

9.1.2019 LUBNÉ (Jirka)

Zima po novém roce je plná živlů. Dávno jsem zapomněl píseň kmenů narážejících do sebe, oslepující sněhovou tmu, padající na rozmrzlou zem jako do úst žíznivého, vichrem potrhanou žalozpěvnou mlhu vyhnanou ze dna údolí. Jsem součástí všeho v těchto chvílích. Mlčící rybníky, hejna kvíčal na loňských jablkách, nekončící obzory Vysočiny, vtahující do svého příběhu. Každá krajina má svoje kořeny, ze kterých lze čerpat, ukotvit se. Zveme Vás 19. 1. na první letošní koncert do malé vísky Lubné. Malé rozlohou, leč o to větší krásou přírody, která ji objímá.