Close

Novinky

8.5.2018 (Jirka)

Našemu kamarádovi Davidu Bátorovi vyšla v těchto dnech v nakladatelství Sursum sbírka Darkovských Básní, napsaných v prostorách léčebného zařízení. Tichá bolest prostupuje slovy, rozum hledá smysl lidského utrpení, srdce snaží se uchopit význam. Plody Davidovy bolesti jsou samy básně a naopak. Další část časosběrného pořadu o naší kapele “Muž který sází stromy” pro Český rozhlas Dvojku je natočena. Tentokrát jsme zaseli myšlenky do jarní půdy.

6.5.2018 HRANICE NA MORAVĚ (Jirka)

Pro normalizační novorozence se stigmatem husákových dětí jsou některé věci a místa hodny zapomnění. O to víc, když jedinou koncepcí frustrovaného jedince je získat tzv. modrou knížku, mít dlouhé vlasy, dobře zazpívat blues, živit se desetistupňovým pivem a líbat holky stejného vyznání. O to větším překvapením je, když vás život zavane do vojenského prostředí, které již dávno není doménou tuposti a bezmoci. Kaple sv. Barbory v areálu vojenského útvaru v Hranicích na Moravě je tajemné místo. Trochu poznamenané kulturní bezcitností nedávné doby, ale zvláštní a krásné. Nám bylo ctí, stát u počátku její rekonstrukce. Přejeme kapli v Hranicích a vůbec všem vojákům, aby se stali světlem a ochránci pokoje. Děkujeme nezapomenutelnému vojenskému kaplanovi za lidské přijetí a nevšední zážitek.

16.4.2018 DOBROVÍTOV (Jirka)

Dobrovítov, vesnička s výmluvným názvem. Dobrovítov, jarní orseje a fialky přetékající z hrobů a kamenného zdiva kostelíka ze 13. století. Dobrovítov, lípy s rozepjatými pažemi u brány kostela. Dobrovítov, pohled na sněhobílou Sněžku a Polabí. Dobrovítov, čas, kdy jaro dává zemi sílu vzklíčit. Dobrovítov, alej červených dubů, otevřenými dveřmi kostela vstupující světlo, kos doprovázející naše písně hlasem nejkrásnějším. Dobrovítov, vědomí co je dobré. Dobrovítov, otevřená mysl a oči přítomných srdcí. Dobrovítov, nezapomenutelnost.

10.4.2018 KŘÍŽOVÁ CESTA (Jirka)

Finanční dary na zbudování Křížové cesty Uzdravení (na přímluvu Aničky Tomanové) u Osové Bítýšky překročily částku 100.000,- Kč. Chtěl bych všem dárcům ze srdce poděkovat. Za úmysl, za důvěru, za pomoc. Vše co učiníme se k nám vrátí. Nakladatelství Prostor vydalo před čtrnácti dny upozorněníhodnou knihu Aleše Palána s názvem Raději zešílet v divočině. Je to sonda do duše lidí potřebujících ke svému životu samotu. Samotu, v níž najdou sebe a zruší prázdnotu ve světě přeplněném různými vjemy.

9.4.2018 ODRY (Jirka)

V Odrách a v kraji řeky Moravice, dříme neurčitelná bezútěšnost. Je těžké říct, zdali je to dědictví sudetských bezpráví na Češích a na Němcích se všemi následujícími negativy. Nebo tomu přispívá atmosféra plošně rozpadlých lesů. Odpověď znají snad jen lidé v tomto kraji žijící. Dobré a hlavní ovšem je to, že obroda přichází zespod. V tomto případě od neobyčejně obyčejných lidí kolem ekologicky-vlastivědného centra, sídlících v bývalé šatlavě, odkud vzcházejí podněty a činnost směřující ke vztahu ke krajině. K domovu ukotvenému v pevných kořenech.