Close

Novinky

15.5.2018 OSOVÁ BÍTÝŠKA (Jirka)

V dennodenní záplavě esoterického braku, samozvaných léčitelů a neukotvených lidských údělů je Anička Tomanová skutečným protipólem obdarování a vztahu člověka k milosrdnému Bohu. O to víc, že tahle prostá venkovanka narozená v podhůří Orlických hor neměla žádné vzdělání a její duše ve stigmatizovaném těle byla pokornou a plně rozkvetlou zahradou plnou zázraků a plodů. Nově zbudovaná Křížová cesta Uzdravení Vás zve na setkání s Aničkou a se svým nitrem. Náš koncert bude doplněn povídáním o přesahu života téhle nevšední ženy. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem dárcům, 180.000,- Kč je uloženo v pokladnici nebeské. Oldovi, nositeli myšlenky, patří poděkování největší. Za tisíce neviditelných maličkostí.

9.5.2018 BAROKNÍ SÝPKA LUDÉŘOV (Jirka)

Obilné klasy rozvlnil polední vítr v jedno širé moře. Jsou okamžiky, které stojí za slovo, místa za uchování, dědictví za povinnost. Členové občanského sdružení v Ludéřově, pečující svými silami o obnovenou sýpku, jsou v pravém slova smyslu buditeli svého kraje. Uchovávají kulturní úrodu a dědictví pod nepromokavou střechou. Možná sobě pro radost, možná z pocitu odpovědnosti k těm, kteří přijdou po nich. Každopádně jim patří veliký obdiv a poděkování.

8.5.2018 (Jirka)

Našemu kamarádovi Davidu Bátorovi vyšla v těchto dnech v nakladatelství Sursum sbírka Darkovských Básní, napsaných v prostorách léčebného zařízení. Tichá bolest prostupuje slovy, rozum hledá smysl lidského utrpení, srdce snaží se uchopit význam. Plody Davidovy bolesti jsou samy básně a naopak. Další část časosběrného pořadu o naší kapele “Muž který sází stromy” pro Český rozhlas Dvojku je natočena. Tentokrát jsme zaseli myšlenky do jarní půdy.

6.5.2018 HRANICE NA MORAVĚ (Jirka)

Pro normalizační novorozence se stigmatem husákových dětí jsou některé věci a místa hodny zapomnění. O to víc, když jedinou koncepcí frustrovaného jedince je získat tzv. modrou knížku, mít dlouhé vlasy, dobře zazpívat blues, živit se desetistupňovým pivem a líbat holky stejného vyznání. O to větším překvapením je, když vás život zavane do vojenského prostředí, které již dávno není doménou tuposti a bezmoci. Kaple sv. Barbory v areálu vojenského útvaru v Hranicích na Moravě je tajemné místo. Trochu poznamenané kulturní bezcitností nedávné doby, ale zvláštní a krásné. Nám bylo ctí, stát u počátku její rekonstrukce. Přejeme kapli v Hranicích a vůbec všem vojákům, aby se stali světlem a ochránci pokoje. Děkujeme nezapomenutelnému vojenskému kaplanovi za lidské přijetí a nevšední zážitek.

16.4.2018 DOBROVÍTOV (Jirka)

Dobrovítov, vesnička s výmluvným názvem. Dobrovítov, jarní orseje a fialky přetékající z hrobů a kamenného zdiva kostelíka ze 13. století. Dobrovítov, lípy s rozepjatými pažemi u brány kostela. Dobrovítov, pohled na sněhobílou Sněžku a Polabí. Dobrovítov, čas, kdy jaro dává zemi sílu vzklíčit. Dobrovítov, alej červených dubů, otevřenými dveřmi kostela vstupující světlo, kos doprovázející naše písně hlasem nejkrásnějším. Dobrovítov, vědomí co je dobré. Dobrovítov, otevřená mysl a oči přítomných srdcí. Dobrovítov, nezapomenutelnost.