Close

Novinky

14.11.2022 ROZTÁVÁNÍ (Jirka)

V sobotu 19.11. v 17 hodin se můžeme společně ve slovu a písni setkat na vlnách Českého rozhlau Brno v pořadu Zelný rynk. Několik glos ze sbírky fejetonů pod názvem „METRÁK A PŮL NASRANOSTI“ Vám přečte moje maličkost. Nebojte, nebudu si s davem stěžovat na dražší benzín, jídlo, či pravicovou vládu. (Daň za život bez války, rozumějme, musíme zaplatit.) Ze srdce jsme vděčni, že nás již tolik týdnů držíte v hitparádě rádia Proglas. Ve vzpomínkách zůstávají koncerty v Horních Vilémovicích a ve věznici v Rapoticích. Není prázdným slovem, když řeknu, že denně na odsouzené myslím a jejich životy odevzdávám modlitbou nebesům. Zranění, která si nesou, nemusí automaticky být odsouzeníhodná. Kdo z nás by mohl první zvednout kámen? Nelze zapomenout na ztvrdlé tváře roztávající v něze veršů „spoluodsouzeného“ Jana Zahradníčka. Děkujeme.

1.11.2022 KOSTEL VYSTUPUJÍCÍ ZE ZÁTOPY ŘEKY (Jirka)

Kostel v zaniklé vsi Zahrádka, nedaleko Ledče nad Sázavou, je se vzpomínkami původních obyvatel jediné, co zbylo uchráněno před zátopou vodního díla Švihov. Místo naplněné pokojem a vědomím konečnosti, vyzývá ke ztišení. Z rozvalin domů rostou břízy a lípy. Tam, kde ještě koncem šedesátých let tepal venkovský obchod a ruch, cinká v krvavých svídách desetník hlasu střízlíka. Samotný kostel jakoby se brodil řekou nebo vystupoval z hlubiny vod. Všudypřítomná „toufarovská spiritualita“ píše kroniku vzestupů a pádů jedince na pozadí soukolí dějin. Pravidelné dušičkové setkání nabídlo mimo vše vyslovené možnost přispět na rekonstrukci žulové návesní sochy Panny Marie Bolestné. Děkujeme za dar přítomnosti.

10.10.2022 PTAČÍ TŘEŠNĚ (Jirka)

Krvavé listy ptačích třešní vzplály v okrajích lesů. Javory pozlatily aleje a polní cesty. Země vydala úrodu. Podzim si podmanil Vysočinu do zádumčivých nálad. Velké Janovice u Dalečína, Stanislávek u Osik, Vysoké Studnice u Jihlavy. To vše jsou vzpomínky na krásná místa a koncerty. Do pátečního poledne 14.10. nás můžete svým hlasem podpořit v hitparádě radia Proglas. Ale hlavně vyjděte na výlet do přírody. Čeká na Vás plno darů.

15.9.2022 V NASTÁVAJÍCÍM PODZIMU (Jirka)

V nastávajícím podzimu jsme začali pracovat na nových písních. Zase to tajemné chvění, závrať, když odkudsi z hlubin země začnou se proplétat tóny a slova v obrazu písně. Jsou to chvilky štěstí, skrze které má smysl znovu obětovat hudbě veliký kus ze svého času a energie. A když se vše ještě znásobí podařeným koncertem a pocitem obdarování přítomných, přál bych si, aby to nikdy neskončilo. Podzim naší hudbě sluší. V křižanovské kapli sv. Barbory jsme společně se sudetským písničkářem Petrem Linhartem poděkovali zemi za úrodu. V Tasově pro změnu vzpomněli daru života básníka Jakuba Demla. Ve Velkých Janovicích nás čeká zřejmě náš letošní poslední koncert pod širým nebem. Tímto Vás zveme do malebné vísky nedaleko nátoku Vírské přehrady. V záložce písmáctví naleznete předtočený fejeton s názvem Žízním, který během měsíce října odvysílá ČRo Brno v pořadu Zelný rynk. O termínu vysílání budeme včas informovat. Snivý podzim přejeme.

21.8.2022 ROZHOVOR A FEJETON (Jirka)

V podvečer upomínky 54. výročí obsazení naší země vojsky Varšavské smlouvy v čele s ruskou armádou, Vám v záložce Písmáctví necháváme redakčně neupravený rozhovor o desce Zhudebněných básní Jana Zahradníčka pro deník Právo. Fejeton Žízním! je pro změnu rozjímání o jiných formách vnitřních totalit. Pěkný zbytek prázdnin přejeme.