Close
Ovečkám


Mlčenlivé přítelkyně

zaslíbené samoty

rozeseté po pastvinách

sněhu tiché šlápoty.


Důvěrně u nohou dlíte

slyšíte hlas pastýře

šípků keř se rudě zarděl

mráz se pustil do stříže.


Tiché noci oddechují

za hradbami Betléma

mezi vámi malé dítě

skládá hlavu do sena.


Otec s Matkou spánek střeží

s vírou hledí do nebes

do bezelstných ovčích očí

nepohlédne Herodes.


Střežitelky rajských zahrad

kozích brad a ocúnů

oděné do snivé příze

mlčenlivých podzimů.


Opadaných jaderniček

rozzářený jádřinec

na svět přišel nový život

dveřmi chléva prosinec.