Close

Dali mu jméno


Dali mu jméno Samota

bolestně sám

slyší tisíceré hlasy.


Dali mu jméno Nejistota

na pupeční šňůře

plápolá ve větru.


Dali mu jméno Vyděděnec

nalezený poklad

má nedozírnou cenu.


Dali mu jméno Bloudící

ač vím kde zasévat

a kdy sklízet.


Dali mu jméno Nezkrotný

rány blízkých tiší

více než vlastní.


Dali mu jméno Troufalý

údivem ke skrytému

však neuměli pohlédnout.


Dali mu jméno Svéhlavý

chodí tiše aby stéblo

nebylo zlomeno.


Dali mu jméno Netrpělivý

pozemskou odměnu nechává zemi

ve věčnou věří.


Dali mu jméno podle světce

bestii protne hrdlo

až zvítězím nad váhavostí.


Dali mu jméno po Otci

někteří z nepřátel

již leží u jeho nohou.


Dali mu jméno Jiný

každý z nich byl unášen

kalnou vodou.


Dali mu mnoho jmen

a odvraceli tvář.