Close

Kapela

Pokud je putování krajinou a hledání příběhů meditací, jsou v tomto smyslu písně kapely Listověj meditační hudbou. Kde jinde se lze setkat se svým nitrem, než v náruči pokojné přírody. Jak výstižněji pochopit odraz Božského světla, než v nahotě slova a díle rukou. Hudba samotná je stavem, který tahle meditace navozuje.

Není naším cílem stylizovat se do jakýchkoliv hudebních směrů. Lyrické vidění světa, harmonie pramenící z tušeného zdroje zdají se dostatečným argumentem našeho setkání se v písních.

Listověj, hudba z Vysočiny, je volným pokračováním kapely Žalozpěv. Jejím nosným tématem byla mystická krajina Vysočiny a literární kořeny doby florianovské. Tedy čas, kdy se na Vysočině setkali Jakub Deml, Otokar Březina, Anna Pammrová, Jan Zahradníček a Bohuslav Reynek.

Svoje dílo kapela zhmotnila na několika CD nosičích, ve sbírkách básní a textů „Ptal jsem se skřivanů“, „Povřísla“, „Blahobyt“ a „Slzy Matky Těšitelky“ a také v nejednom rozhlasovém pořadu. Především však v mnoha setkáních s posluchači a v doteku krásných míst.

Složení

Aleš Tomek

– elektrické housle, cajon, činel, zpěv

Pokračovatel venkovských muzikantů z Vysočiny.

Markéta Štouračová

– flétny, klavír, zpěv

Učiteka hudby a hendikepovaných dětí, zkušená instrumentalistka, výtvarnice.

Jiří Nohel

– kytara, zpěv

Autor písní, lesník, lidový písmák, tulák krajiny.