Close

Kapela

Listověj je vichrná noc. Hudba stromů, orloj času. Živel, který starému dává zaniknout a nové rodí. Struna pokoje v nitru člověka. Pocit, že tu nejsem sám. Tvář přírody jako prozatímní tvář stvořeného.

Listověj je píseň olšového teskna, měděná barva buků, jedle divokých údolí, bříza předzvěsti podzimu, hořkost dubového dýmu, housle javoru čiré paměti.

Listověj je kniha. Nepopsaný list, kam se vejde vše, co bylo spatřeno, vyřčeno, prožito, milováno a zpečetěno slzou očistnou.

Listověj je muž s hlasem flétny kráčející krajinou. Bytost, které nesmíš pohlédnout do tváře. Ten čas teprve přijde.

Listověj, hudba z Vysočiny, je volným pokračováním kapely Žalozpěv. Jejím nosným tématem byla mystická krajina Vysočiny a literární kořeny doby florianovské. Tedy čas, kdy se na Vysočině setkali Jakub Deml, Otokar Březina, Anna Pammrová, Jan Zahradníček a Bohuslav Reynek.

Svoje dílo kapela zhmotnila na třech CD nosičích, ve sbírce básní a textů „Ptal jsem se skřivanů“ a v nejednom rozhlasovém pořadu. Především však v mnoha setkáních s posluchači a v doteku krásných míst.

Složení

Markéta Štouračová

– flétny, klavír, zpěv

Učiteka hudby a hendikepovaných dětí, zkušená instrumentalistka, výtvarnice.

Jiří Nohel

– kytara, zpěv

Autor písní, lesník, lidový písmák, tulák krajiny.

Aleš Tomek

– elektrické housle, zpěv

Pokračovatel venkovských muzikantů z Vysočiny.