Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/web/virtuals/176616/virtual/www/wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 59

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/web/virtuals/176616/virtual/www/wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 78
Novinky – LISTOVĚJ
Close

Novinky

16.1.2022 POCTA BÁSNÍKU JANU ZAHRADNÍČKOVI MÁ ZHMOTNĚLOU PODOBU (Jirka)

Prorocké, dramaticky krvavé nebe vykreslilo podvečer nedaleko Vlčatína, v místech kde v říjnu roku 1960 Pánu odevzdal duši Jan Zahradníček, básník, vizionář, mučedník. Zrovna ve chvíli, kdy jsme tudy projížděli do třebíčského studia započít práci na dlouho připravovaném CD zhudebněných básní, vnímali jsme tohle čarokrásné divadlo jako nesporné znamení Janovi přítomnosti a požehnání našemu dílu. Bylo to tak silné. Dvanáct nahraných písní a balík veršů nyní čeká na konečný mix a zvukové úpravy tak, aby se za cca 3 týdny písně nejprve objevily na stránkách kapely a necelý měsíc po té již graficky zpracované a vyrobené CD bylo k dostání na koncertech, či si o něj šlo napsat a obratem přistálo ve Vašich rukou. A nyní poděkování. S velikou úctou, členům kapely že spolu můžeme v jednom duchu zažívat dar tvorby a setkávání se. Mistru zvuku Pavlu Dočkalovi, dvornímu zvukaři kytaristky Lenky Filipové, za citlivou práci a zázemí. Recitujícím hostům, Markétě Slámové a Janu Jakubu Medovi za vyznání vztahu k JZ. Grafičce Vendulce Němcové za neotřelé pojetí tématu. Vratislavu Tauberovi, hostujícímu trumpetistovi, se kterým nás pojí celoživotní přátelství a setkávání se v hudbě. Kláře Zahradníčkové za laskavý přístup k autorským právům. Farmě rodiny Němcových za finanční podporu vzniku CD. Nebesům největší dík, že zemi darovala Jana Zahradníčka.

9.1.2022 NĚKOLIK TIPŮ K MEDIÁLNÍMU SETKÁNÍ (Jirka)

V období kolem Nového roku jako by se protrhly mraky mediální štědrosti. Pokud by z Vaší strany byl zájem o některý z rozhovorů, nabízím tipy. Pražský časopis pro ekologickou výchovu pod názvem BEDRNÍK nabídl pár myšlenek lesníka s kytarou. Velmi zdařilým a obsáhlým počinem byl rozhovor v samizdatovém časopise Jimramovská Žárovka. A2 je název pražského, kulturně a společensky alternativního, čtrnáctideníku. Doporučuji ho nejen proto, že obsahem jednoho z čísel je obsáhlá reportáž mimo jiné o budoucí podobě lesů. Ve středu 12.1. ve 14,30 hod. je možné na stránkách Přírodovědné fakulty univerzity Karlovy sledovat v přímém přenosu přednášku na téma zakládání lesů po celoplošném rozpadu. A konečně, v pondělí 24.1. v 19,15 hod z důvodu nemoci přesunutý živý koncert ze studia radia Proglas. Na tomto koncertě bychom rádi představili podobu zhudebněných básní Jana Zahradníčka, které sice se zpožděním, ale o to s větším očekáváním snad konečně v tomto týdnu natočíme.

9.1.2022 TOUFAROVSKÉ ZASTAVENÍ ANEB NĚKOLIKERÉ VŠEZNÁLKOVO ZIMNÍ ZAMYŠLENÍ (Jirka)

Dějiny mají tendenci vykreslovat minulost pod vrstvou jednobarevné aury. Vytváří tím nesouměrné osobnosti, ke kterým vzhlížíme, zbavené lidské přirozenosti, překračující vlastní stín. Josef Toufar se narodil v Arnolci u Velkého Meziříčí do selského prostředí, do rodiny pracující s půdou a po celodenní dřině přivydělávajíce si provozováním venkovské hospody. Nebyl od přírody sedlákem, tak jako nebyl vyloženě intelektuální bytostí. A právě tenhle „handicap“ mu nabídl vidět lidské osudy zcela jinou optikou. Být možná o to lepším duchovním rádcem s vědomím vlastní nedokonalosti. To je přesně ten moment, který nepřehlédnutelnou Toufarovu osobnost dělá lidskou, chápavou, milující a nadčasovou. V zrcadle vlastních limitů byl blízký prostým venkovským lidem. Havlíčkobrodské gymnázium pro špatný prospěch nedokončil a až po nabídnuté pomoci F.X. Boštíka, krajinomilce a ředitele gymnázia v Chotěboři, se Toufarovi otevřela cesta ke kněžské službě. Nebýt číhošťského zázraku časově se protínajícího s ďábelskou nenávistí komunistického režimu vůči všemu živému a prozářenému, jen stěží bychom dnes znali Toufarovu tvář a jméno. Jeho jistě naplněný život by přešel tak, jako přecházejí letní bouřky. Toufar je světec. Těžce snášející nelidské mučení a vše bolestně lidské. Je patronem naší nedokonalosti a neschopnosti překročit vlastní stín. Je světcem lidskosti. Tenhle list vědomí by neměl být upozaděn, stejně jako živé připomenutí si Toufarovy mučednické smrti.

9.1.2022 KAM AŽ LZE ZABLOUDIT NA CESTĚ SOUDOBÉHO NEOMARXISMU ANEB VŠEZNÁLKOVY ZIMNÍ VEČERY (Jirka)

Asi nesdělím nic světoborného vyřčením věty „na tomto světě vše souvisí se vším“. Uspořádáním hodnot společnosti po přelomových polistopadových událostech se přes toužebnou víru tzv. pravdoláskařů ve zdravou občanskou společnost, vydalo cestou k uctívání požitků. Chvíli se dařilo nastalou situaci omlouvat kocovinou. Jakoby se lidé utrhli z řetězu a potřebovali dohnat neokusené. Ovšem za čas bylo jasné, že blahobyt, výkon, hromadění, poživačnost začínají vyprazdňovat duše až do té míry, že lidé obětují drahocenný čas života, zdravé životní prostředí a vnitřní svobodu za vizi zlatého telete. Jenomže v tom je ta potíž. Ne pro všechny je dost místa na tomto „výsluní“ a ne každý unese daň, kterou je vždy třeba za každé lidské počínání zaplatit. V tomto se dějiny zhruba opakují. Začali jsme betonovat zemědělskou půdu, stavět luxusní domy, navštěvovat exotické destinace, vybírat si z 80 různých pohlaví, nakupovat auta, vzhlížet k celebritám, sportovcům, iluzím obelhaných. V dualitě světa je to přesně ta chvíle, kdy se začínají formovat frustrované povahy. Hledá se viník naší neschopnosti udržet krok a hubu. Venkovský boháč, kulak, poctivý podnikatel, který systematicky pracuje na svém díle, duchovní bytost, umělec spolupracující s vědomím, moudrý obětavý učitel, lidé žijící v souladu s přírodou. To vše jsou snadně identifikovatelní nepřátelé. „Nebojte se, my vás nebudeme věšet. Jen budeme s vámi tzv. sdílet vaše plody.“ My jsme žili na permanentním mejdanu požitků, zatím co vy jste obdarovávali zemi. „Dejte si pozor, abychom nezačali být zlí.“ A to se již nacházíme v pomyslném Babyloně. V neomarxismu, který chce sklízet, kde nesel. Jíst, když nepracoval. Krátkozrakost již nerozliší, že hektar pole stojí stejně jako dovolená u moře. Jako pluh, sekačka, nůžky na ovce, moštárna. Padni, komu padni. Ti, co hýřili, sami sebe nazvou chudáky a půjdou bojovat za svá „práva“. Všichni společně potom zaplatíme daň.

6.12.2021 ZA SVĚTLEM BETLÉMSKÉ HVĚZDY (Jirka)

Pomalu nachází čas poděkovat všem pořadatelům, dobrodincům, posluchačům a kolemjdoucím za celoroční blízkost, posilující slovo, za vše dobré. Popřát Vám jasný svit betlémské hvězdy na společné pouti do náruče pokoje. Kéž se malé dítko narodí v našich srdcích. Víc nežádejme, více nepotřebujeme. Věřte, že každý koncert, každé setkání je pro nás skutečným zázrakem. Jedinečným, neopakovatelným. Zároveň vnitřním nutkáním vyvažovat v tomto porušeném, rozbouřeném světě záď lodi, alespoň dle míry našeho obdarování. Požehnané vánoce Vám přejeme. Rok 2022 rádi započneme živým koncertem z nového studia radia Proglas. Setkat se na vlnách můžeme v přímém přenosu ve čtvrtek 6.1.2022 v 19 hodin a 15 minut. Pokud by Vás pro změnu zajímalo téma zakládání přírodě blízkých lesů po celoplošném rozpadu, navštivte ve středu 12.1.2022 ve 14:30 webové stránky Přírodovědecké fakulty Kalovy univerzity v Praze. I tady se, tentokrát slovem, můžeme setkat v živém vysílání. Den po té, pokud nebesa dají, bychom rádi zavřeli dveře studia a začali nahrávat dlouho připravované CD Zhudebněných básní Jana Zahradníčka. O podstatných momentech budeme rádi informovat.