Close

Novinky

23.3.2020 ZRUŠENÉ KONCERTY (Jirka)

Chtěli bychom Vám všem a celému světu popřát brzké uzdravení a návrat do obyčejných životů. Naše veřejná vystoupení jsou až do odvolání zrušena. Pracujeme na finální podobě dema s názvem Mezi nás prostřena je noc, devíti zhudebněných básní českých klasiků. Brzy se objeví k poslechu a ke stažení na našich webových stránkách v sekci hudba. Alespoň touto formou si můžeme být nablízku. Věřím, že dějiny lidstva a každého člověka nejsou pouhou hříčkou náhody. Jistojistě je nad námi síla, která vědoma si naší bezmoci ví, čeho je nám třeba. V poučení i potřebách. Nevím, možná stojíme na dějinné křižovatce, kdy se naše hodnoty nasměrují zpět od věcí povrchních k věcem hlubokým a podstatným. Přál bych to z hloubi duše celému světu.

10.2.2020 PŘEDJAŘÍ (Jirka)

Nejeden ze společných zimních večerů jsme věnovali přípravě nahrávání demosnímku zhudebněných básní klasiků Vysočiny Jana Zahradníčka, Bohuslava Reynka a světě div se, i něčeho málo z Jana Skácela, jehož maminka Anna Skácelová roz. Ranná se narodila v Prosatíně u Velké Bíteše a byla tu místní učitelkou. Večery společného aranžování a vnášení sebe do konečného obrazu písní se střídaly s blaženým časem pročítání básní těchto velikánů. Bytostní venkované, vidící dál a hlouběji za běžný rituál venkova, narážející svojí genialitou do nízkých stropů lidí kolem sebe. Byli „blázny ve své vsi“, aby nakonec tíhu svého vidění museli pronést, jak tomu bylo v případě knížete české poezie Jana Zahradníčka, zdmi komunistického žaláře. Jemu ponejvíce je s úctou a vědomím věnováno naše společné dílo, které pracovně zveme „Mezi nás prostřena je noc“.

16.12.2019 ADVENTNÍ KONCERTY, PODZIM (Jirka)

Podzim letošního roku byl plný krás, oslav a zázraků. Nejprve výjimečně zbarvená příroda krvavých mezí a stromů, tajemná zádumčivost nekonečných mlhavých dnů tak příznačných vysočinské náladě, dramatické mraky západů dnů v počátku adventu. Pro paměť národa tolik důležité připomenutí si výročí sametové revoluce. Upomínka 70 roků od nachýlení oltářního kříže v číhošťském kostele a následného jednoho z mnoha terorů, jehož se dopouštěli „mocní“ na bezbranných vlastního národa. Pachuť zůstává o to větší, že modla spotřeby a požitku otevřela dveře k moci bývalým estébákům a lidem směřujícím naše evropské kořeny k beztvářnosti a bezvýchodnosti východu. Možná právě advent je tou pravou chvílí uvědomění si, kdo je pánem dějin a kam je bezpečné směřovat. Odehráli jsme v roce 2019 bezmála 50 nezapomenutelných koncertů, většinou na místech promodlených, prozářených dějinami, lidskou vřelostí a přívětivostí. Za každé z těchto setkání upřímně děkujeme. Přejeme všem blízkým, posluchačům, kamarádům, pořadatelům, dobrodincům a lidem dobré vůle požehnané vánoční svátky.

11.11.2019 ADVENTNÍ KONCERTY 2019 (Jirka)

Vstupujeme do adventního času v nových písních. Ve zhudebněných verších básníků Jana Zahradníčka, Jana Skácela a Bohuslava Reynka. Lyrika těchto velikánů, jejich „smutek země“, pojí se s naší hudební vizí. Roční úrodu bychom rádi dovršili natočením desetipísňového dema, které ponese pracovní název Mezi nás prostřena je noc. Přejeme Vám pokojný advent s vědomím toho, že svět byl vždy rozbouřeným mořem, jehož jediná naděje sestoupila na zem dveřmi adventu.

5.10.2019 VÍTKOV (Jirka)

Kraj kolem řeky Moravice má výraznou atmosféru prosté, avšak členité krajiny bývalých severovýchodních Sudet. Není tu nouze o historickou chlévskou lyriku, břidlicové střechy, kamenné stodoly a krásné kostely. Oč méně důležitá je tahle zvlněná pahorkatina pro různé developery, o to je zajímavější pro vlastivědné badatele. Příběh, děj a pohyb je tu znát na každém kroku. Před více než patnácti roky se v tomto koutu země plošně rozpadly lesy. Zažít divočinu ve smyslu přírodních procesů tu lze všemi smysly. Břízy, jeřáby, osiky, obsazující vytěžené plochy lesů, začínají podrůstat duby a jedlemi. Příroda si bere zpět to, co jí patří a my svojí nevzdělatelností poničili. Děkujeme za krásný koncert v opravené modlitebně evangelického sboru ve Vítkově. Nelze zapomenout na „sladké“ přijetí v podobě v ústech se rozplývajících buchet s borůvkami. Děkujeme.