Close

1.11.2022 KOSTEL VYSTUPUJÍCÍ ZE ZÁTOPY ŘEKY (Jirka)

Kostel v zaniklé vsi Zahrádka, nedaleko Ledče nad Sázavou, je se vzpomínkami původních obyvatel jediné, co zbylo uchráněno před zátopou vodního díla Švihov. Místo naplněné pokojem a vědomím konečnosti, vyzývá ke ztišení. Z rozvalin domů rostou břízy a lípy. Tam, kde ještě koncem šedesátých let tepal venkovský obchod a ruch, cinká v krvavých svídách desetník hlasu střízlíka. Samotný kostel jakoby se brodil řekou nebo vystupoval z hlubiny vod. Všudypřítomná „toufarovská spiritualita“ píše kroniku vzestupů a pádů jedince na pozadí soukolí dějin. Pravidelné dušičkové setkání nabídlo mimo vše vyslovené možnost přispět na rekonstrukci žulové návesní sochy Panny Marie Bolestné. Děkujeme za dar přítomnosti.