Close

admin

30.7.2020 PODLETÍ (Jirka)

30. 7. 2020 Novinky

Stále je to živé, setba samoty. Zahradníčkovy a Reynkovy básně jsou pro nás neustále nosným tématem. Práce na nových písních, koncerty, setkávání se v otevřených sýpkách srdcí. Nevím komu dřív děkovat. Nebesům, či Vám, kdo nás sytíte slovy díků a [klikněte zde…]

26.6.2020 V ČASE OKOLO SLUNOVRATU (Jirka)

26. 6. 2020 Novinky

Zemi svlažil místy vydatný déšť. Milostivá nebesa vlila nový život do polí, luk a stromů. Stejným pocitem a novou sílou byla i série koncertů v čase okolo slunovratu. Na celorepublikovou akci Noc kostelů jsme přijali laskavé pozvání do evangelických sborů [klikněte zde…]

30.5.2020 VALDÍKOV (Jirka)

7. 6. 2020 Novinky

Předně bych rád za všechny popřál naší výpomocné flétnistce Lucii i jejímu muži Petrovi radostné očekávaní děťátka. Děťátku, aby spatřilo svět z úhlu krásy, naděje a Božího požehnání. A také bych chtěl poděkovat farmě rodiny Němcových z Valdíkova za uspořádání [klikněte zde…]

29.5.2020 YOUTUBE (Jirka)

7. 6. 2020 Novinky

V prostoru mediálního kanálu YOUTUBE se brzy objeví některé z našich nově nahraných písní zhudebněné poezie. Svým dílem je dokreslila výtvarnice zádumčivé slezské krajiny řeky Moravice Pavlína Paráková.

23.4.2020 POZVÁNÍ NA KONCERT (Jirka)

24. 4. 2020 Novinky

Nevím, zdali i k Vám přes roušku a davovou psychózu dorazila skutečnost, že příroda trpí nebývalým suchem. Nebo že je na prodej petrkovský statek rodu Reynků. Je mnoho věcí, které bychom si přáli jinak, ale jsme bezmocní. Staré duše starých [klikněte zde…]

12.3.2020 VELIKONOCE (Jirka)

14. 4. 2020 Novinky

Přejeme Vám požehnaný čas velikonoční. Radost z nabídnuté spásy zmrtvýchvstalého Ježíše Krista. Je to vskutku zvláštní doba, vše se točí kolem záhadného virového onemocnění. Do kostelů a modliteben nesmíme, ale hobbymarkety už zalícily na zisk. Těch názorů, postojů, debat, mlácení [klikněte zde…]

23.3.2020 ZRUŠENÉ KONCERTY (Jirka)

23. 3. 2020 Novinky

Chtěli bychom Vám všem a celému světu popřát brzké uzdravení a návrat do obyčejných životů. Naše veřejná vystoupení jsou až do odvolání zrušena. Pracujeme na finální podobě dema s názvem Mezi nás prostřena je noc, devíti zhudebněných básní českých klasiků. [klikněte zde…]

10.2.2020 PŘEDJAŘÍ (Jirka)

11. 2. 2020 Novinky

Nejeden ze společných zimních večerů jsme věnovali přípravě nahrávání demosnímku zhudebněných básní klasiků Vysočiny Jana Zahradníčka, Bohuslava Reynka a světě div se, i něčeho málo z Jana Skácela, jehož maminka Anna Skácelová roz. Ranná se narodila v Prosatíně u Velké [klikněte zde…]

16.12.2019 ADVENTNÍ KONCERTY, PODZIM (Jirka)

17. 12. 2019 Novinky

Podzim letošního roku byl plný krás, oslav a zázraků. Nejprve výjimečně zbarvená příroda krvavých mezí a stromů, tajemná zádumčivost nekonečných mlhavých dnů tak příznačných vysočinské náladě, dramatické mraky západů dnů v počátku adventu. Pro paměť národa tolik důležité připomenutí si [klikněte zde…]