Close

12.9.2023 VYJÍT DO STARÉ ZAHRADY (Jirka)

Kachlová kamna u nichž pan Reynek vdechoval grafickou jehlou život biblickým a selským motivům, tapetový pokoj s klavírem, široké schodiště ošlapané přítomností těch, kteří v Petrkově nalézali ostrov svobody a tvůrčí sytosti. Srdce vidící lyrickou optikou se touží vyslovených artefaktů dotknout jako paládia, z něhož vystupuje nepojmenovatelná síla. Všeobčersvující dílo, mající schopnost přenést člověka do jiné dimenze, je prosto pozemské tíže a lichotvářného přízemního veselí. Vyjít do zahrady, za svitu luny spatřit stíny čekajících ve věčném příbytku. Víra ve spojení v Jednom. Zatím vlaštovčí křídla pročesávají povětrnost venkovského žití. Ale jednou stromy, stará zahrada. Již druhé pozvání do petrkovského sídla rodiny Reynků je pro nás nevyslovitelně cenné. Společně se můžeme setkat v sobotu 30. září v 16 hodin.