Close

21.9.2021 BLAHOBYT – NOVÁ AUDIOKNIHA (Jirka)

V pořadí třetí dílo lidového písmáctví, v němž rezonují témata víry a ekologie, jsem nazval BLAHOBYT. Ani v nejmenším nebylo tohle pojmenování vybrané náhodou. Sesbírané veršovačky, volné rýmy a řekněme třeba krátké fejetony zachycují vnitřní i vnější zápas člověka, kterému něčí nezřízená touha stříhat pásky bere střechu nad hlavou, jeho dětem prostor tajemství a jabloním, které společně vysázeli, možnost vydat plody. Zápasem člověka, který pochopil, že jeho každodenní rozhodování spočívá v tom, zdali se stane Pilátem, Šimonem, Veronikou či vojákem Longinem. Zdali je vězněm po levici nebo po pravici. Tomášem nebo Marií Magdalskou. Jakoby se na tomto světě ani nic jiného neodehrávalo. Jakoby o nic jiného nešlo. Nespravedlností nebo záměrem je fakt, že na to nejsme sami. Že ve vzájemné propojenosti všeho se vším a zároveň míjením se není člověku dopřáno jen lyricky opěvovat něhu přicházejícího podzimu, ale je i proti své vůli nucen, i když pouze slovem, rozmetávat prohnuté stoly chrámů ctižádosti, vyčerpávání života a přírody, jež se děje pod rouškou žádostivosti. Slovo, rovnou měrou posílené klavírní improvizací Vojtěcha Bojanovského a grafickým vyjádřením fotografky Terezky Malé, nemůže dát rozhřešení bezvýchodné totalitě spotřeby, která nás na čas pohltila, ale může být křižovatkou směřující k místu, kde se smíme každý den rozhodnout.