Close

22.8.2021 S PŘICHÁZEJÍCÍM PODZIMEM (Jirka)

S přicházejícím podzimem bych chtěl poděkovat posluchačům a pořadatelům za nezapomenutelná setkání. Vše je uloženo v paměti jako doutnající oheň, který lze kdykoliv v místě a čase rozfoukat. Nelze zapomenout na zpívající medonosnou lípu u kapličky v Maňové, na prolety vlaštovek. Na prastarý kostel nad údolím řeky Jihlávky v Puklicích-Petrovicích. Santiniho chrám ve Zvoli. Vlčatín a Zahradníčkovy zhudebněné básně prostupující přicházející noc pár metrů od místa, kde kníže české poezie odevzdal duši věčnosti. Na podvečer u kapličky v Lubném se spoustou starých jabloní na dosah. Na kostel ve Svatoslavi atd. atd. A také na cestu do Novohradských hor ve svátek nanebevzetí Panny Marie, kdy sudetské poutní kostely tohoto člověkem pozapomenutého kraje oslavovaly poutní dny. Za nové kamarády nejen ze Svatého Kamene. Bylo to krásné léto, po časech vyprahlosti. Z hloubi srdce děkujeme.