Close

30.5.2020 VALDÍKOV (Jirka)

Předně bych rád za všechny popřál naší výpomocné flétnistce Lucii i jejímu muži Petrovi radostné očekávaní děťátka. Děťátku, aby spatřilo svět z úhlu krásy, naděje a Božího požehnání. A také bych chtěl poděkovat farmě rodiny Němcových z Valdíkova za uspořádání “tréninkového” koncertu, na němž jsme ubrousili hrany trémě a vyhnali myši ze zvukového systému (a z Němcovic stodoly). Těšíme se na tři koncerty, které nás čekají v rámci celorepublikové akce Noc kostelů. V pátek 12.6. Vás zveme do Nového Jičína a Hodslavic, kde bude nosným tématem petrkovská poezie a v neděli 14.6. pro změnu do Zbýšova u Golčova Jeníkova, působiště umučeného kněze Josefa Toufara na něhož, i jiné mučedníky komunistické zlovůle, vzpomene v písních.