Close

8.11.2023 VODA PRÝŠTÍCÍ Z TAJEMNÉ SKÁLY (Jirka)

Bohatou úrodou podzimních koncertů jsme oslavili 14 roků společného muzicírování. Za tíhou hledání, námahy, slepých uliček, cest na úkor osobního času, smýkání se s bagáží kabelů a povahových rysů jsme ale vždy nalezli to, za čím má smysl jít. Krásu harmonie, vyjádření se v hudbě, ztotožnění se ve slovu. Hudba je očistná voda pramenící z tajemné skály. Dar, za nějž je třeba být poníženě vděčný.

Krajinou již pomalu obchází advent. Konejšivý podzim sfoukává svíce rozzářených barev. Čas je usebraný. Děkujeme za mnohdy nebývalou návštěvnost koncertů a zájem o témata písní. CD zhudebněných básní Jana Zahradníčka je rozebrané. Hledáme tvář reedice tohoto dílka, jež je pro nás přelomové. Souběžně dokončujeme aranže písní uzavírající obsah vznikajícího CD „Samota zaslíbená“, které by v celistvosti mohlo s jarem spatřit světlo světa.

Slezský básník Ondřej Hložek inspirován výjevy křížové cesty Aničky Tomanové ve třídvorské aleji za Osovou Bítýškou, sepsal texty 14 zastavení Kristovy útrpné oběti. Civilní pojetí a Ondřejův charakteristický jazyk vedl k propojení s kulisou naší hudby. Ale ke konečné podobě tohoto melodramatu vede ještě kus cesty.

Pokojný podzim přejeme.