Close

9.5.2018 BAROKNÍ SÝPKA LUDÉŘOV (Jirka)

Obilné klasy rozvlnil polední vítr v jedno širé moře. Jsou okamžiky, které stojí za slovo, místa za uchování, dědictví za povinnost. Členové občanského sdružení v Ludéřově, pečující svými silami o obnovenou sýpku, jsou v pravém slova smyslu buditeli svého kraje. Uchovávají kulturní úrodu a dědictví pod nepromokavou střechou. Možná sobě pro radost, možná z pocitu odpovědnosti k těm, kteří přijdou po nich. Každopádně jim patří veliký obdiv a poděkování.