Close

15.9.2022 V NASTÁVAJÍCÍM PODZIMU (Jirka)

V nastávajícím podzimu jsme začali pracovat na nových písních. Zase to tajemné chvění, závrať, když odkudsi z hlubin země začnou se proplétat tóny a slova v obrazu písně. Jsou to chvilky štěstí, skrze které má smysl znovu obětovat hudbě veliký kus ze svého času a energie. A když se vše ještě znásobí podařeným koncertem a pocitem obdarování přítomných, přál bych si, aby to nikdy neskončilo. Podzim naší hudbě sluší. V křižanovské kapli sv. Barbory jsme společně se sudetským písničkářem Petrem Linhartem poděkovali zemi za úrodu. V Tasově pro změnu vzpomněli daru života básníka Jakuba Demla. Ve Velkých Janovicích nás čeká zřejmě náš letošní poslední koncert pod širým nebem. Tímto Vás zveme do malebné vísky nedaleko nátoku Vírské přehrady. V záložce písmáctví naleznete předtočený fejeton s názvem Žízním, který během měsíce října odvysílá ČRo Brno v pořadu Zelný rynk. O termínu vysílání budeme včas informovat. Snivý podzim přejeme.