Close

11.6.2022 SANTINIHO CHRÁM NA ZELENÉ HOŘE (Jirka)

Jsou místa a chvíle, které člověka doslova pohltí propojením práce lidských rukou a duchovní síly. Jedním z takových je bezesporu Santiniho chrám na Zelené hoře, kde jsme měli tu čest být spolutvůrci programu tzv. Noci kostelů. Večera, kdy se kostely v celé republice otevírají lidem bez rozdílu vyznání a míry spirituality. Chrám na Zelené hoře je po delší době rekonstrukcí nově otevřený. Slovy nelze dost dobře vystihnout obdiv k tvůrčí práci a schopnostem povolaných lidí. A ještě jeden rozměr má tato stavba. Při pohledu z vnitřních ochozů kostela do okolní krajiny si člověk naplno uvědomí, jaké bohatství nám naši předkové zanechali. Citlivě, s respektem k přírodě a estetice, zúrodnili a hospodářsky pozvedli kus podmáčené země. Žijeme v krásné zemi a přesyceni možnostmi mnohdy zapomínáme na to, že i ona na nás čeká. Že je živá a tvůrčí. Ze srdce děkujeme pořadatelům a vnímavým posluchačům, že naše písně mohou navždy tiše rezonovat ve zdech tohoto překrásného chrámu.