Close

Novinky

3.3.2024 ANKETA ZLATÁ JEŘABINA (Aleš)

Pokud budete mít chuť, můžete hlasovat v anketě Zlatá jeřabina pod patronací kraje Vysočina. Anketa, která hodnotí kulturní počiny uplynulého roku 2023 je rozdělena do kategorií Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Do prvně zmiňované kategorie jsme i my přispěli jedním svým počinem a to koncertem na zámečku v Petrkově, který byl domovem básníka a grafika Bohuslava Reynka. Hlasování v anketě je možno uskutečnit ZDE.

11.2.2024 ORANICE (Jirka)

Popelavá barva přemrzlých oranic bude co nevidět ozdobena hejny čejek a skřivaním zpěvem. Prastará touha obdělávat zemi zvítězí nad vlekoucím se časem zimy. Maškary vyšly k branám Jeruzaléma přidat se ke klejícímu davu. Vše se točí v rytmu nekonečného tance. Jen občas, duše čisté jak Veroničina rouška, prorve se davem a nezpozorována setře pot bezejmennému. Tak tomu je a bude na všech křížových cestách.
S kapelou jsme natočili sedm nových písní, které se s jarem objeví k poslechu na stránkách kapely.

7.1.2024 NA NOVÉM LISTU KNIHY (Jirka)

Přejeme Vám milostivý rok. Pokoj, který na tomto porušeném světě nelze nájít.

Naše kapelní a profesní angažovanost ohledně neuváženého kácení starých bučin Středomoravských Karpat snad také trochu přispěla ke změně hospodaření a rozložení těžeb do dlouhého časového úseku. Všem děkujeme za jakoukoliv pomoc. Největší obdiv ovšem směřuje k Zuzce Veverkové, která tenhle nelehký boj, mnohdy bezbřehého nevědomí, přes svoji křehkost, dokázala vybojovat.

Jihočeský písničkář Jiří Smrž vydal v nakladatelství Galén svoji antologii textů pod názvem Osud. Kniha je doplněná o chronologii životních setkání. Jedna z kapitol je věnována i naší více jak dvouleté společné tvůrčí dílně, z níž smíme neustále čerpat.

V nakladatelství Grada vyjde v letošním roce připravovaná kniha Petr Kjučukova. Dialog akademického přírodovědce Jeňýka Hofmeistera, specialisty na ochranu lesního prostředí Petra Kjučukova a venkovského hajného s kytarou, který rozpad monokultur uchopil v duchu sukcesních procesů, má za úkol rozčeřit stojatou vodu pokřiveného společenského pohledu na „uklizenou“ přírodu. Vše je ve stadiu velmi zajímavé práce.

Po několikatýdenním vánočním odpočinku se pomalu rozjíždí život kapely. Těšíme se na živé koncerty, na setkání, na nová místa.

4.12.2023 CESTA DO BETLÉMA (Jirka)

Třeba se mýlím, slyšíc bitevní zónu ohňostrojů a vidíc rozzářené stromy týden před začátkem adventu, potkávaje mátoživé opilce zdarma zpité ohřátým vínem. Třeba dav skutečně očekává narození spasitele a moje nedůvěra ve vše nové se obsedantně hlásí o slovo. Třeba ty proslovy starostek zeměkoule a politických činitelů uniformě oděných do tváře světlých zítřků plných výhod, výdobytků, rychlodrah, kolotočů a bezbolestnosti života jsou myšleny upřímně a všechno tohle běsnění je jen hlučnější přípravou na cestu do Betléma. Třeba se mýlím a již brzy ustanou války. Nenávist si uvědomí sebe samu, bohatství nasytí chudobu. Chudina plnící nákupní auta u diskontních hal nebude nálepkována v oběť neunesitelné svobody. Třeba se mýlím.

Přejeme Vám pokojný advent s upřímným poděkováním za setkání se v tématech písní. Pořadatelům s úctou za vlídná přijetí, za splněný sen doteku tolika krásných a promodlených míst. Vysočina je v těchto dnech zasypaná sněhem na rozmrzlé půdě. Vše je jak má být. Jako v iluzi Ladových obrázků, v dětské představě očekávaných vánoc. Cesta do Betléma trvá celý rok a vede přes bezútěšnou džungli dějin. Přejeme Vám požehnané vánoce.

8.11.2023 VODA PRÝŠTÍCÍ Z TAJEMNÉ SKÁLY (Jirka)

Bohatou úrodou podzimních koncertů jsme oslavili 14 roků společného muzicírování. Za tíhou hledání, námahy, slepých uliček, cest na úkor osobního času, smýkání se s bagáží kabelů a povahových rysů jsme ale vždy nalezli to, za čím má smysl jít. Krásu harmonie, vyjádření se v hudbě, ztotožnění se ve slovu. Hudba je očistná voda pramenící z tajemné skály. Dar, za nějž je třeba být poníženě vděčný.

Krajinou již pomalu obchází advent. Konejšivý podzim sfoukává svíce rozzářených barev. Čas je usebraný. Děkujeme za mnohdy nebývalou návštěvnost koncertů a zájem o témata písní. CD zhudebněných básní Jana Zahradníčka je rozebrané. Hledáme tvář reedice tohoto dílka, jež je pro nás přelomové. Souběžně dokončujeme aranže písní uzavírající obsah vznikajícího CD „Samota zaslíbená“, které by v celistvosti mohlo s jarem spatřit světlo světa.

Slezský básník Ondřej Hložek inspirován výjevy křížové cesty Aničky Tomanové ve třídvorské aleji za Osovou Bítýškou, sepsal texty 14 zastavení Kristovy útrpné oběti. Civilní pojetí a Ondřejův charakteristický jazyk vedl k propojení s kulisou naší hudby. Ale ke konečné podobě tohoto melodramatu vede ještě kus cesty.

Pokojný podzim přejeme.