Close

Novinky

12.5.2023 PĚŠINOU DO PŘIROZENÝCH LESŮ (Jirka)

Dovolte mi malou odbočku do listnatých tišin Ždánického lesa. Ostatně naše hudba by bez ducha přírody nebyla tím čím je a obráceně. Možná vám neunikla mediální přestřelka občanů žijících v tomto koutku Moravy, zástupců samospráv a politiků, versus podniku LČR, který v neschopnosti změny myšlení, zcela v souladu se zákonnou normou státu, holosečně odkacuje nemalé plochy cenných listnatých lesů. Potíž jejich činění spočívá v narušování cyklů lesa a vytváření stejnorodých, nesmíšených a nerozrůzněných nárostů bučin, které se vyvíjí v duchu krátkověké monokultury s pionýrskou pamětí, bez schopnosti adaptace na klimatické změny. Pomoci původním lesům můžete svým podpisem PETICE. Pokud byste potřebovali něco s této problematiky dovysvětlit, nechám Vám na čas v sekci písmáctví MANUÁL.

Koncert v Bukově na Vysočině byl v mnoha ohledech plný zázraků. Z celého srdce za něj děkujeme. Zvuk kapely je bohatší o špičkové piano (ruce jsou naštěstí totožné).

15.4.2023 JARO (Jirka)

Mnoho roků nebylo na Vysočině tak pozvolně vlahé jaro. Jako za dávných časů nesmělý návrat vlaštovek, čejek a čápů. Není dne, kdy by kapky deště nezvalažily ústa země, tolik roků sužované suchem. Snivé mysli by se chtělo věřit, že napjaté řetězy neúcty k zemi, válek, porušených mezilidských vztahů, vazeb a extrémizmu, touží povolit sevření. Znamení psaná na rubu přírody, člověka vybízejí obrátit se k nejvyššímu řádu. Po „lenivé“ zimě nastal čas koncertů. Setkávání se s novými obzory a lidmi. Také jsme začali pracovat na písních, které rozšíří obsah volně vznikajícího alba Samota zaslíbená. Václav Renč, Suzanne Renaud, Jan Skácel, to jsou některé ze stavebních kvádrů. Děkujeme za vlídný koncert a přijetí ve Stříbrné Skalici. Je nám velikou ctí a závazkem pozvání do programu připomínky tzv. olešnického procesu.

12.3.2023 ZAMYŠLENÍ POSTNÍ (Jirka)

Stěží lze promyslet a pochopit odpuštění, víru a naději mučedníků napříč dějinami. Sílu stát čelem nenávisti, nesvobodě a fyzickému násilí životní Kalvárie. Vzpomenu Toufara, Bulu, Pařila, Drbolu, Zahradníčka, Renče, Horákovou a poté miliony bezejmenných. Lze se vůbec kdy smířit s bezprávím a sadismem řvoucího nicotného davu, toužícího chlemtat krev? S bezmocí, zradou? Je mezi žijícími někdo, kdo by bolestně nezakusil alespoň drobné bezpráví? Dýku včera nejbližší bytosti? Ten, komu jste setřeli slzy, do vás uklízí všechnu svoji zlost. Odvrací tvář. Každoročně, či každodenně ožívájící příběh Kristova umučení, v sobě ukrývá všechny podoby vlažnosti zrady na trnité cestě všeodpouštějící lásky. V těchto dnech je tomu 70 roků, co několik dnů po sobě odešli před Boží tvář dvě z bestií dvacátého století. Stalin a Gottwald. Jejich ohavné činy dodnes narušují rovnováhu světa. Jaký rozměr má láska přibitá na kříž? Přejeme Vám usebraný čas. Na Velikonoční svátek jsme rádi přijali pozvání do Stříbrné Skalice, kde odehrajeme koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého. Tipem na výlet může být i návštěva nedalekého sázavského kláštera.

24.2.2023 (NE)HODNÉ BÁSNĚ (Jirka)

První březnovou neděli 5.3. ve 13:30 hodin Vás zveme k poslechu premiéry literárního pořadu Pěna dní na Radiu Proglas. Povídání o kapele, ekologickém žalu a vnitřním hlasu krajiny, doprovází pod režijní taktovkou redaktora Jana Novotného, výběr z „pobřeží tzv. hodných básní“. V záložce Hudba je k poslechu deset písní nahraných během měsíce února. Přejeme Vám mnoho jarní síly a zpěv skřivanů nad hlavou.

8.2.2023 VICHRNICE (Jirka)

Běsnící živly překotně měnícího se počasí prvního únorového víkendu jsme v tvůrčí jednotě přečkali pod střechou třebíčského studia. Vydatné sněhové přeháňky střídal neustávající déšť sytící předjarní hladovou zem. Vichrnice rvala z kořenů vše neživoucí, chystajíc prostor novým příště, čistila vzduch dalších nádechů. Bylo nám spolu dobře. Jako kdysi, na stránkách nepopsané knihy, jako v čisté dětské touze sáhnout si na něco nové, nepoznané, vzrušující. Nahráli jsme deset písní, deset různých pohledů na svět, deset uchopení tajemství ukrytých v hudbě a slovu. Bohuslav Reynek, Madredeus, Jan Zahradníček, Listověj. Písně zcela nové i ty, jež jsme dlužili zaznamenat do paměti společného setkávání se. Během několika dnů se tohle vichrné dílo objeví v záložce hudba. Veliký dík do režie studia, hostům a duchu jež vál všemi směry.