Close

12.3.2023 ZAMYŠLENÍ POSTNÍ (Jirka)

Stěží lze promyslet a pochopit odpuštění, víru a naději mučedníků napříč dějinami. Sílu stát čelem nenávisti, nesvobodě a fyzickému násilí životní Kalvárie. Vzpomenu Toufara, Bulu, Pařila, Drbolu, Zahradníčka, Renče, Horákovou a poté miliony bezejmenných. Lze se vůbec kdy smířit s bezprávím a sadismem řvoucího nicotného davu, toužícího chlemtat krev? S bezmocí, zradou? Je mezi žijícími někdo, kdo by bolestně nezakusil alespoň drobné bezpráví? Dýku včera nejbližší bytosti? Ten, komu jste setřeli slzy, do vás uklízí všechnu svoji zlost. Odvrací tvář. Každoročně, či každodenně ožívájící příběh Kristova umučení, v sobě ukrývá všechny podoby vlažnosti zrady na trnité cestě všeodpouštějící lásky. V těchto dnech je tomu 70 roků, co několik dnů po sobě odešli před Boží tvář dvě z bestií dvacátého století. Stalin a Gottwald. Jejich ohavné činy dodnes narušují rovnováhu světa. Jaký rozměr má láska přibitá na kříž? Přejeme Vám usebraný čas. Na Velikonoční svátek jsme rádi přijali pozvání do Stříbrné Skalice, kde odehrajeme koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého. Tipem na výlet může být i návštěva nedalekého sázavského kláštera.