Close

12.9.2018 VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Den zdraví (Jirka)

Stěží se bude člověk cítit dobře a zdravě, nebude-li žít v harmonickém vztahu k bližním, sám sobě a k vesmíru. Takhle asi lze nejjednodušeji charakterizovat smysl celé akce. Setkání neobyčejně obyčejných lidí snažících se žít v duchu trvale udržitelného života, bez plamenných hesel politiků a bez destrukce fanatismu rozličných směrů. Velkomeziříčské náměstí pro tento den patřilo kovářům, zahradníkům, včelařům, ekologům, lékařům, bylinkářům a všem těm, kteří svojí smysluplnou mravenčí prací udržují porušený svět v rovnováze. Je nám ctí, že jsme směli ve svých písních být přítomni.