Close

17.1.2022 POCTA BÁSNÍKU JANU ZAHRADNÍČKOVI MÁ ZHMOTNĚLOU PODOBU (Jirka)

Prorocké, dramaticky krvavé nebe vykreslilo podvečer nedaleko Vlčatína, v místech, kde v říjnu roku 1961 Pánu odevzdal duši Jan Zahradníček, básník, vizionář, mučedník. Zrovna ve chvíli, kdy jsme tudy projížděli do třebíčského studia započít práci na dlouho připravovaném CD zhudebněných básní, vnímali jsme tohle čarokrásné divadlo jako nesporné znamení Janovi přítomnosti a požehnání našemu dílu. Bylo to tak silné. Dvanáct nahraných písní a balík veršů nyní čeká na konečný mix a zvukové úpravy tak, aby se cca za 3 týdny písně nejprve objevily na stránkách kapely a necelý měsíc po té již graficky zpracované a vyrobené album bylo k dostání na koncertech, či si o něj šlo napsat a obratem přistálo ve Vašich rukou. A nyní poděkování. S velikou úctou, členům kapely že spolu můžeme v jednom duchu zažívat dar tvorby a setkávání se. Mistru zvuku Pavlu Dočkalovi, dvornímu zvukaři kytaristky Lenky Filipové, za citlivou práci a zázemí. Recitujícím hostům, Markétě Slámové a Janu Jakubu Medovi za vyznání vztahu k JZ. Grafičce Vendulce Němcové za neotřelé pojetí tématu. Vratislavu Tauberovi, hostujícímu trumpetistovi, se kterým nás pojí celoživotní přátelství a setkávání se v hudbě. Kláře Zahradníčkové za laskavý přístup k autorským právům. Farmě rodiny Němcových za finanční podporu vzniku CD. Nebesům největší dík, že zemi darovaly Jana Zahradníčka.