Close

17.7.2018 BERNARTICE – Tančírna v Račím údolí (Jirka)

Není mnoho míst, která by tak hmatatelně a plodně uzdravovala hluboké jizvy soužití Němců a Čechů. Unikátně opravená Tančírna v Račím údolí se stala duchovním centrem Rychlebských hor. Jejich pamětí. Obdivuhodné dílo je vkusným středobodem kultury uprostřed zachovalé přírody. O to cennější, že zde dostávají prostor i okrajové žánry, které jsou na jiných místech drceny pivním mainstreamem. Několik roků jsem v tomto kraji žil a plně pochopil vykořeněnost lidí bez zodpovědnosti k domovu a předkům. O to více děkuji za nevyslovitelný zážitek.