Close

2.2.2019 ŽERNŮVKA (Jirka)

Tane mi často v mysli, proč se zrovna tahle místa v době půlstoletí stala součástí velikého příběhu. Či spíše dějištěm věcí neuchopitelných a jindy tolik bolestných. Jakoby se odjakživa neustále opakoval jeden scénář v různých kulisách. Chtít pochopit život Demlův, Reynkův, Březinův, Zahradníčkův a mnohých dalších, nebo třeba rozkrýt význam bolesti babického teroru nejspíše nikdy bezezbytku nepůjde. Cosi zůstane ukryto před zrakem člověka právě v oné zvláštní perspektivě Vysočiny. Jedním z těchto nezodpovězených míst je bývalý internační tábor v Žernůvce, kam Vás, přemýšlející, zveme.