Close

21.3.2019 DOMAŠOV (Jirka)

V historickém jádru Domašova je krásný kostelík, fara a několik selských domů, coby kontrast rozpínající se vesnice do polí, všemožných nadkosmických sídel, hal na uskladnění nepotřeby a spěchající dálnice. Mnohý obraz soudobého venkova. O to cennější je nedělní odpoledne prožité v kruhu laskavých a v srdcích otevřených lidí. Děkujeme.