Close

22.9.2019 KŘIŽANOV, KRALICE NAD OSLAVOU (Jirka)

Každoročním poděkováním za úrodu v kapli sv. Barbory v Křižanově chceme vyjádřit vědomí společného daru setkávání se v písních. Neméně důležitým je i vděk přírodě a nebesům za hojnost pozemských darů. Našimi hosty byl evangelický kazatel a písničkář Jindřich Černohorský a orlickohorská básnířka přírodních nálad Hanka Tylšová. Jejich společné vystoupení bylo velikým zážitkem. Důkazem toho, že až za odstraněnou vrstvou nánosu ctižádosti se nachází poklad, který oblažuje duši. V Kralicích nad Oslavou jsme směli s velikým díkem být součástí oslav 440 roků prvního tisku Bible kralické. Děkujeme za veliký zážitek.