Close

23.4.2020 POZVÁNÍ NA KONCERT (Jirka)

Nevím, zdali i k Vám přes roušku a davovou psychózu dorazila skutečnost, že příroda trpí nebývalým suchem. Nebo že je na prodej petrkovský statek rodu Reynků. Je mnoho věcí, které bychom si přáli jinak, ale jsme bezmocní. Staré duše starých lidí údajně žijí živeny znovuprožíváním věcí prožitých, či otisklých v srdci. Naštěstí je tomu tak i s nadějí, že za Petrkovem v polích každé ráno vyjde nad obzor ohnivé kuře, že věci, které se nedějí, se stanou. Věřím, že se blíží chvíle, kdy se ve zdraví a pokoji budeme moci setkávat na koncertech a leč třeba jen v písních vracet se k otiskům a šlépějím, které přesahují naši mysl. Přeji tak i ostatním kumštýřům.