Close

24.5.2019 NOC KOSTELŮ (Jirka)

Noc kostelů je jediným dnem v roce, kdy se kostely otevřou všem lidem bez rozdílu. I těm, kteří nevědí, jak uchopit zatuchlý klerikalismus a elitářství, nabízí možnost bez obav dotknout se historie a ducha místa. Zakusit ztišení promodleného prostoru, uslyšet hlas zvonů z hloubi země, setkat se. Naše koncerty k této příležitosti mají dva protipóly. V 19 hodin zahrajeme v Kadově u Miroslavi v malém sudetském kostelíku, jehož brána se otevírá jen párkrát v roce. Ve 21 hodin zahrajeme v kostele sv. Bartoloměje v Moravském Krumlově.