Close

25.9.2018 OSIKY (Jirka)

Pastviny a lesy kolem sv. Stanislávka navštívil první skutečně podzimní den. Žalozpěvná mlha uléhala do kopců, drobně pršelo, byl klid a bezčasí. Přesně ta chvíle, kdy po sklizni přichází čas usebrání. Jako bychom nesli poselství překotně odcházejících časů, najednou jsme byli skutečnými venkovskými muzikanty, hrajícími pro radost, pro obdiv ke všemu, co pramení ze stvoření. Otevřená srdce byla nám velikou odměnou. Spontánní potlesk ve stoje, který jsme, kam paměť sahá, myslím ještě nezažili. Povídali jsme si, vše bylo blízké. Ponejvíce smysl a cesta. Děkujeme.