Close

9.1.2019 LUBNÉ (Jirka)

Zima po novém roce je plná živlů. Dávno jsem zapomněl píseň kmenů narážejících do sebe, oslepující sněhovou tmu, padající na rozmrzlou zem jako do úst žíznivého, vichrem potrhanou žalozpěvnou mlhu vyhnanou ze dna údolí. Jsem součástí všeho v těchto chvílích. Mlčící rybníky, hejna kvíčal na loňských jablkách, nekončící obzory Vysočiny, vtahující do svého příběhu. Každá krajina má svoje kořeny, ze kterých lze čerpat, ukotvit se. Zveme Vás 19. 1. na první letošní koncert do malé vísky Lubné. Malé rozlohou, leč o to větší krásou přírody, která ji objímá.