Close

24.12.2018 POŽEHNANÉ VÁNOCE (Jirka)

Požehnané vánoce a pokoj všem lidem dobré vůle přeji jménem celé kapely. Každý den, každou chvíli jako nezměrný dar těm kdo vidí a slyší. Narození malého Ježíška v lidském srdci, naději nového rozměru lidského bytí, smysl dennodenního činění a nesení křížů. Člověk ve svojí nicotnosti a zranitelnosti proměňuje se darem v bytost jedinečnou a milovanou. Je tomu rok, co jsme s Alešem, Markétou a všemi dobrodinci okolo otevřeli nový list našeho muzicírování. Štědrý rok na překrásná místa, zázraky, vlídná přijetí, nezapomenutelné chvíle propojování tónů a slov. Děkuji pořadatelům a všem, ke komu dolehl lyrický hlas stromů a tajemných míst našeho překrásného domova.